Djurgårdsgatan ska förändras

23 januari 2020 | Stadsplanering & trafik
Djurgårdsgatan ska byggas om och bli en ny entré till innerstaden söderifrån. Enligt den tidiga visionen i planprogrammet för hela området kan det också på lång sikt och grovt räknat ges plats för 600-800 nya bostäder och lokaler för bland annat affärsverksamheter.

Bilden är en tidig visionsbild visar hur en entré till staden söderifrån skulle kunna se ut.

Djurgårdsgatan är i dag en av de viktigare entrégatorna till innerstaden. I takt med utbyggnaden av Vallastaden och Djurgården, kommer gatans betydelse att öka ännu mer.

– Det planprogram som togs fram för området och som godkändes 2015 gav oss en vision, och nu ska vi pröva den i en rad detaljplaner. Exakt hur det kommer bli vet vi ännu inte, men arbetet utgår från stadsomvandling, tillgänglighet och attraktivitet, säger ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden, Muharrem Demirok (C).


Kartan visar området för hela planprogrammet, som antogs 2015.

Stor efterfrågan på centrala bostäder

Efterfrågan på bostäder i centrala lägen är stor. Centralt belägna bostäder kan också minska transportbehovet och nyttjar redan utbyggd infrastruktur.

– Ambitionen är att Djurgårdsgatan med förtätningen av bostäder ska bli en del av den utvidgade innerstaden, säger planarkitekt Frida Lindebäck.

En detaljplan, som möjliggör cirka 100 nya bostäder ska påbörjas under första halvan av 2020. Beslutet fattades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i går efter det att Stångåstaden kommit in med begäran om en ny detaljplan intill en av sina nuvarande fastigheter. Området ligger intill korsningen Djurgårdsgatan/Trumslagaregatan/Garnisonsvägen och planen uppskattas kunna ge plats för mellan fyra och sju byggnader i tre till sju våningar.

– Vi välkomnar Stångåstadens idéer som passar in i planprogrammets vision om en ny entré, och kommer nu pröva idéerna i en detaljplan, säger Muharrem Demirok.

Stolplyckan, Idrottsmärket, Ryttargårdskyrkan, Ellipsen

Men dessa 100 bostäder är alltså inte det enda som planeras längs gatan. Vid kvarteret Stolplyckan, förbereds en utbyggnad av bostadshus med cirka 150 nya lägenheter med inslag av lokaler för affärsverksamhet i bottenvåningarna. Detaljplanen väntas bli klar och kunna antas under 2020.

Ett annat exempel på vad som är på gång är ett detaljplanearbete för bland annat bostäder på och kring den fastighet som heter Idrottsmärket kommer att påbörjas. Område ligger strax norr om det området som Stångåstaden vill bygga på.

En nystart för detaljplanearbetet vid Ryttargårdskyrkan beräknas också påbörjas under året. Dessutom pågår det redan ett arbete med en detaljplan för Ellipsen, med möjlighet till att utöka antalet förskoleplatser och skapa studentbostäder längs Lasarettsgatan nära Djurgårdsgatan.

Det pågår även arbete med att rusta upp de befintliga parkmiljöerna intill Djurgårdsgatan, Grenadjärsparken och Magistratsparken.

Text: Anna Frejd