Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Drottninggatan avstängd i tre veckor

4 mars 2020 | Stadsplanering & trafik
9-29 mars är Drottninggatan avstängd för all biltrafik på grund av husbyggnation. Avstängningen gäller mellan S:t Larsgatan och Djurgårdsgatan. Sedan följer en period med enkelriktning.
Drottninggatan


Rödmarkerad sträcka på Drottninggatan beräknas vara avstängd för genomfartstrafik 9-29 mars. Trafiken hänvisas till grönmarkerad rutt på kartan via Lasarettsgatan.


Bygget i kvarteret Eddan går in en fas då en kranbil måste placeras delvis över Drottninggatan. På grund av det behöver all motorfordonstrafik hänvisas via Lasarettsgatan till och med 29 mars.

De som bor och verkar längs sträckan ska kunna komma åt att lasta och lossa, men får ta det försiktigt.

Enkelriktat under en period

Från 30 mars planerar vi kunna övergå till att delvis öppna sträckan genom att ett körfält hålls öppen för trafik i västlig riktning. Det går alltså att köra längs Drottninggatan från S:t Larsgatan i riktning mot Djurgårdsgatan då.

Det planerade arbetet beräknas pågå under ungefär tio veckor, så motorfordonstrafiken kan börja gå som vanligt i början av juni.

Gång- och cykelbanan är öppen under hela perioden.

Växande stad påverkar trafiken

Det här är inte den sista tillfälliga avstängningen som behöver göras i Linköping. Staden växer och i samband med till exempel husbyggnationer, ledningsarbete och vägarbete behöver vi stänga av eller enkelrikta vissa gator periodvis.

– Vi hoppas att trafikanterna kan ha överseende med det. Vi samordnar våra arbeten med Tekniska verken och vi gör vårt yttersta för att avstängningarna ska vara så kortvariga som möjligt, säger Johan Engström, trafikingenjör på Linköpings kommun.

Här hittar du mer information om vägarbeten i Linköpings kommun: