Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Drottninggatan delvis enkelriktad en period

27 augusti 2020 | Stadsplanering & trafik
Från 31 augusti till mitten av december är en del av Drottninggatan enkelriktad för all biltrafik på grund av ombyggnad av gator i kvarteret. Enkelriktningen gäller sträckan mellan S:t Larsgatan och Djurgårdsgatan.
Karta över området

Bygget i kvarteren Eddan och Emblan är inne i en fas då det tidvis påverkar trafiken. Tekniska verken arbetar med fjärrvärme på Apotekaregatan, samtidigt slutförs husbyggnationerna och nu börjar vi med gatuarbete runt kvarteret.

- Vi försöker vara smidiga och samordna arbetet så att vi begränsar platsen och bygger under så kort tid som möjligt. Nu går vi in i slutfasen och det känns spännande att få till kvarteret som förändras så mycket, säger projektledare Marie Fredin, Linköpings kommun.

Under hela byggtiden ska de som bor och verkar i området kunna komma åt att lasta och lossa, men de får ta det försiktigt.

- Vi påbörjar nu arbetet med att återställa gator och bygga om så att det blir bra och delvis nya gångbanor och gator runt kvarteret. Det blir markvärme och nya ytskikt. Vi hoppas att de som bor och verkar i området kan ha överseende med byggstöket och att det blir nöjda med kvarteret som får helt ny skepnad när det är klart, säger Marie Fredin.

Enkelriktat till mitten av december

Från 31 augusti hålls ett körfält öppet för trafik i västlig riktning. Det går alltså att inte att köra längs Drottninggatan från Djurgårdsgatan mot S:t Larsgatan då.

Det planerade arbetet beräknas pågå fram till mitten av december, så motorfordonstrafiken kan börja gå som vanligt då.

Ombyggnation av gator sker i etapper

Arbetet i anslutning till de nya husen sker i år och 2021 längs Apotekaregatan. Det handlar om att bygga om och återställa gator, men också om nya gångvägar och en helt ny gata tvärs igenom Eddan. Läs mer om byggprojektet via länken nedan.

Text: Annika Avén

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: