Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Projekt ska förbättra nyanländas integration

7 april 2021 | Arbete
För att förbättra och intensifiera integrationen och den egna försörjningen för de kvotflyktingar som kommer till Linköping har ett så kallat ESF-projekt, Europeiska socialfonden, startas i kommunen.

Från vänster: Frida Edler, projektledare Ina Hasanbegovic, Kwestan Babaey till höger

Projektet som heter “Korta etableringen kvotflyktingar” ska under perioden mars 2020 - juni 2022 utveckla ett nytt arbetssätt som identifierar nyanlända som är i riskzonen för lång etableringstid. För att hjälpa dessa personer att snabbt integreras i det svenska samhället och i Linköpings kommun ska tidiga och förstärkta insatser erbjudas.

- Forskningen visar att ju snabbare nyanlända kommer igång med insatser och känner en meningsfull vardag desto snabbare kommer de att integreras i samhället. Nyanlända känner sig som mest motiverade när de kommer hit varför det är viktigt att fånga upp dem och erbjuda individanpassat stöd samt en tydlig plan för deras etableringsprocess, säger Kwestan Babaey som är case manager och arbetar med att stötta deltagarna i projektet i deras etableringsprocess.
Att arbeta som case manager går ut på att vara spindel i nätet kring deltagaren med ett samordnande ansvar. Tanken är inte att en case manager ska kunna allt och ha olika professioner, utan snarare att koppla på de professioner som behövs för att deltagaren ska kunna komma vidare i sin process. Deltagaren har en och samma person som hen vänder sig till oavsett hur många personer som är inblandade i processen. Det skapar trygghet och tydlighet för deltagaren.

En bred insats

Alla deltagare kommer att erbjudas praktik men vad det är för övriga insatser beror helt och hållet på vilka behov deltagarna har. Arbetssättet i projektet ska leda till en förbättrad möjlighet för den nyanlände att integreras i samhället och att egen försörjning är grunden till integrationen.

Kvotflyktingarna har ofta en sammansatt problematik i form av låg utbildningsnivå, liten arbetslivserfarenhet, ohälsa eller funktionsnedsättning som gör att de bedöms vara i riskzonen för lång etableringstid.
- Vi kommer också att ha temaveckor med olika ämnesområden som är relevanta för deras etablering. Det kan exempelvis vara att få information om hur det är att vara förälder i Sverige, att känna till deras rättigheter och skyldigheter och att få samhällsinformation. Det kanske mest aktuella i dagsläget är att rusta upp dem med digital kompetens så att de hänger med i den digitala världen, säger Frida Edler som också är case manager i projektet.

Varje deltagare har en case manager som förutom att handlägga ekonomiskt bistånd också samordnar olika insatser som behövs, motiverar och har täta uppföljningar med deltagaren.

EU-finansierat projekt

Projektet finansieras 100 procent av Europeiska socialfonden (ESF) och bedrivs på 50 procent inom Linköpings kommun.
Projektet har en utvecklingsgrupp med representanter från Vuxenutbildningen, Kinda kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet är att identifiera de strukturella hinder som kan uppstå på vägen. Att ha en god samverkan med både Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen är avgörande för att projektet ska få goda resultat och för att deltagaren ska få en effektiv och tydlig etableringsprocess.

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: