Eldningsförbudet upphävs i Östergötland

2 maj 2019 | Kommun & politik, Bygga, bo & miljö
Länsstyrelsen har i dag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Östergötlands län. Förbudet upphör att gälla från och med torsdagen den 2 maj.
Eld

Att eldningsförbudet upphävs beror på att Östergötlands län den senaste tiden har fått svalare temperaturer, regn och att brandrisken gått ner. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster och krisaktörer.

Det kan fortfarande vara torrt i marker på vissa håll i länet och fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.