Elever hjälper kommunen förbättra skolvägar

8 oktober 2019 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö, Förskola & utbildning
Den här veckan får elever möjlighet att hjälpa till med att förbättra trafikmiljön runt skolan.

Syftet med enkäten är att samla in kunskap om barnens resvanor. Foto: Jafer Zeeshan

Varje år sedan 2012 har alla barn i förskoleklass till och med årskurs 6 i kommunen fått möjligheten att vara med och påverka hur trafikmiljön till och från förskolan och skolan kan förbättras. I år genomförs den här undersökningen under vecka 41.

Syftet med enkäten är att samla in kunskap om barnens resvanor och hur trafikmiljön och säkerheten är runt skolorna. Genom en enkel handuppräckning får Linköpings kommun en indikation på hur det ser ut vid olika skolor och eventuell förändring mellan åren.

"Ger en ökad kunskap"

– Enkäten ger kommunen viktig information om var och hur vi ska fortsätta jobba med dessa frågor. Det ger en ökad kunskap om hur det ser ut vid olika skolor och kan bekräfta problem som vi får till oss från skolskjuts, rektorer, lärare och föräldrar, säger Jafer Zeeshan, miljösamordnare i Linköpings kommun.

Tack vare lång kontinuitet av undersökningen i kommunen går det att se vissa trender. Barnen blir mest skjutsade i förskoleklass och lågstadiet och sedan börjar de cykla och gå mer i mellanstadiet.

– Trafiksituationen utanför många skolor upplevs som otrygg och osäker. Fler och fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn i bil till skolan istället för att cykla och gå tillsammans med dem. Det ökade antalet bilar försämrar både trafiksäkerheten och miljön runt skolan avsevärt. Samtidigt berövas barnen den viktiga vardagsmotionen vilket leder till att de har svårare att koncentrera sig i skolan, säger miljösamordnare Jafer Zeeshan.

Hjälper till att prioritera

Svaren från undersökningen används för att prioritera vilka skolor som det ska göras insatser för när det gäller hållbart resande. Det kan gälla till exempel skolor där många blir skjutsade och där det är mycket klagomål på trafiksäkerhet men också skolor som står inför ombyggnation eller annan förändring.

Kan man se någon förändring över tid när det gäller svarsresultaten?

– Vid vissa skolor har kommunen arbetat i flera år under terminsstart både för ökad trafiksäkerhet, ibland även tillsammans med polisen, och medverkat på föräldramöten samt uppmuntrat de som cyklar och går. Vid dessa skolor har vi sett en skillnad i enkätsvaren de kommande åren, säger Jafer Zeeshan.

Text: Johan Hermansson