Elever utmanar ledande politiker i klimatspel

11 september 2019 | Kommun & politik, Bygga, bo & miljö
På fredag förvandlas kommunfullmäktigesalen i Stadshuset till spelsalong. Gymnasieelever från Folkungaskolan och Berzeliusskolan utmanar då Linköpings ledande politiker i ett klimatspel.

Klimatanpassningsspelet lär spelarna mer om hur klimatet påverkar samhället. Foto: SMHI

Spelet heter Klimatanpassningsspelet och är utvecklat av SMHI. Syftet med spelet är att det ska ge ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna.

Det är gymnasieläraren Ola Uhrqvist från Folkungaskolan som har bjudit in till eventet.

– Klimatförändringar och deras effekter på samhället är en komplicerad fråga som engagerar många. Både ökad förståelse för frågorna men också goda samtal är viktiga för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. På fredag använder vi Klimatanpassningsspelet som en utgångspunkt för att låta ledande politiker och tjänstemän i Linköping möta gymnasieelever från Folkungaskolan och Berzeliusskolan för att diskutera utmaningar och möjligheter i ett förändrat klimat, säger han.

Spelet går ut på att rusta den fiktiva staden Väderköping och dess omgivningar för ett förändrat klimat. Här får spelaren lära sig mer om hur klimatet påverkar samhället och hur man kan hitta lösningar. SMHI skriver om sitt spel att det ger träning i att förstå komplexa sammanhang, förmåga att analysera och lösa problem.

Niklas Borg (M), Muharrem Demirok (C), Åsa Wennergren (L), Denisé Cassel (KD) med flera deltar på fredag. Representanter från SMHI kommer att finnas på plats.

Sofie Berlin