Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elnätspriser höjs den 1 juli

8 juni 2021 | Bygga, bo & miljö
Tekniska verken i Linköping höjer elnätspriset med i genomsnitt fyra procent från och med den 1 juli 2021. Syftet är att kunna fortsätta förbättra och investera i elnätet. Prishöjningen rör privatpersoner liksom mindre företag och verksamheter. Senast priset ändrades var den 1 januari 2018.


Foto: Tekniska verken

 

Kommunägda Tekniska verken arbetar löpande med att underhålla, förstärka, förnya och bygga ut elnätet. Det ska ge en långsiktig leveranssäkerhet med färre och kortare strömavbrott. Under 2021 investerar bolaget omkring 158 miljoner kronor i Linköpings elnät.

Bland annat görs ett omfattande arbete i Ljungsbro med nya kabelnät och fördelningsstationer. För att minska väderberoende elavbrott på Linköpings landsbygd grävs elnätskablar ner och ersätter väderkänslig luftledning.

Smart teknik

Ny smart teknik för att kunna förutspå framtida elavbrott införs också och alla elmätare byts ut. Detta medför att både kunderna och Tekniska verken som nätägare får en bättre överblick över elanvändningen, och lättare kan göra anpassningar. Detta är nödvändigt när andelen väderberoende förnybar elproduktion ökar, samtidigt som elanvändningen också ökar med exempelvis elfordon och solceller på fastigheter.

- Vårt samhälle blir alltmer beroende av el. Elbilar, vars laddning kräver en hel del effekt, är på stark frammarsch. Och industrier elektrifierar sina verksamheter vilket gör att nya krav ställs på elnätet, säger Peter Ols, vice vd på Tekniska verken Nät.

Framtida behov

Han säger att kunder med solel - som ibland vill sälja sin producerade el - också gör att nya krav ställs på nätet. Därför måste Tekniska verken säkra och bygga ut elnätet så att det klarar framtida behov.

- Vi byter också ut alla elmätare till nya smarta mätare som ger kunderna bättre koll på sin elanvändning, och som är förberedda för att mäta solelsproduktion. Mätaren möjliggör att kunderna också kan koppla på tjänster för energieffektivisering, även om marknaden ännu är i sin linda.

Tekniska verkens elnätspriser ligger under genomsnittet i Sverige och kommer fortsätta att göra det även efter prisändringen. Nils Holgersson-undersökningen 2020 visar att typfastighetens genomsnittliga elnätpris i landet är 96,3 öre per kWh. I Linköping betalar motsvarande kund 69,8 öre.

Prisexempel i Linköping

Prishöjningen berör privatpersoner och mindre företag och verksamheter med säkring från 16 A upp till 63 A och blir i genomsnitt cirka 4 procent.

Lägenhet, 2000kWh/år - ökning med cirka 6 kronor per månad

Villa utan elvärme, (16 A) 5 000 kWh/år - ökning med cirka 10 kronor per månad

Villa med elvärme, (20 A) 20 000 kWh/år - ökning med cirka 24 kronor per månad

Elnätsföretagen ansvarar för infrastrukturen, det vill säga ledningar och kablar, som behövs för att distribuera elen.

Se även information om prishöjningen på Tekniska verkens webbplats: