Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elsparkcyklar – vilka regler gäller?

15 maj 2020 | Stadsplanering & trafik
De syns lite överallt. På trottoarer, i parker, utanför butiker. I snabb fart kör de om oss på Linköpings gator. Men vilka regler gäller egentligen för elsparkcyklarna? Här får du svaren.

En elsparkcykel ska parkeras i eller intill ett cykelställ. Foto: Scandinav

Jakob Olingdal, trafikingenjör i Linköpings kommun, förklarar:

Vilka trafikregler gäller för en elsparkcykel?
– En elsparkcykel som har en maxhastighet på 20 kilometer i timmen och en motor på max 250 watt klassas som en vanlig cykel enligt Transportstyrelsen. De följer då samma regelverk som gäller för vanliga cyklar. Om en elsparkcykel går snabbare än 20 kilometer i timmen eller har en starkare motor än 250 watt klassas de inte som cykel längre, utan möjligtvis moped.

Får elsparkcyklar verkligen parkeras var som helst?
– Nej. Elsparkcyklar ska parkeras i eller intill ett cykelställ. Precis som andra fordon får de inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter. Det är viktigt att visa särskild hänsyn till personer med synskada eller rörelsehinder.

Hur jobbar Linköpings kommun med frågan?
– Vi har likt andra kommuner tagit fram en avsiktsförklaring mellan kommunen och företagen. Avsiktsförklaringen beskriver bland annat vilka zoner där elsparkcyklar inte får parkeras, hastighetsbegränsningar, krav på utplacering och hur felparkerade elsparkcyklar ska hanteras. Vi har även kontakt med andra kommuner och följer utvecklingen nationellt kring elsparkcyklar.

Behöver företagen tillstånd för att placera ut elsparkcyklar i kommunen?
– Nej, inte i dagsläget. Företagen kan etablera sig precis som vilket företag som helst i Linköpings kommun. Men utredningar pågår på nationell nivå om hur dessa fordon ska hanteras i framtiden.