En öppen pratsam lots till kommunen

17 december 2019 | Näringsliv, Bygga, bo & miljö
Martin Sundström arbetar på Företagsservice. Han är en spindel i nätet när företagare behöver komma i kontakt med rätt person i kommunen. Själv kallar han sig lots.
Martin Sundström står framför ett träd med blicken in i kameran

Martin är till både för näringslivet och kommunen. Han och hans kollegor ska underlätta för företagen i kontakten med kommunen och de ska stödja kommunens anställda i kontakter med företag.

– Vi ska också avlasta medarbetare på andra förvaltningar genom att svara på enkla frågor.

Till Martin ringer företagare med frågor om exempelvis markköp, bygglov och tillstånd för att starta verksamhet.

– När det gäller köp av kommunal mark så är vi första instansen. Den som kontaktar oss får redogöra för vad hon eller han vill ha marken till. Efter det förbereder vi ärendet till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som lägger pusslet med vilken mark som kan vara lämplig för kunden.

Rätt person

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är nästan alltid inblandad i kundernas frågor, men ofta engagerar ett ärende flera förvaltningar. Martin sammanför rätt personer inom och utanför kommunen med varandra.

– Min kollega har lång erfarenhet av bygglov och planprocesser, så vi kompletterar varandra. Vi är också aktiva i att träffa företag och aktörer som stöder företag i Linköping. På det sättet får vi mer kunskap om deras vardag och kan jobba för att bli en bättre samarbetspart.

Lång erfarenhet

Martin har bara varit anställd på Företagsservice sedan i mars, men han har lång erfarenhet av att arbeta mot företag. Han är agronom med inriktning mot ekonomi och har jobbat med företagsrådgivning mot lantbruk. Han har också varit mäklare för jord- och skogsfastigheter och har arbetat på en bank inriktad mot jord- och skogsnäringar. Hjärtat klappar extra för den gröna sektorn.

– Linköping är inte bara en stad, det är en kommun med en landsbygd. Jag vill lyfta våra småorter så de kommer upp mer på bordet.

Vad fick dig att söka arbete i kommunen?

– Jag ville växla om. Det var dags att göra något nytt. Jag brinner för företagande och hade aldrig jobbat i offentlig sektor. Jag upptäckte att det var större och mer komplext än jag kunnat ana. Det har varit en aha-upplevelse, men en positiv sådan.

Vad gör dig till en bra lots?

– Jag har lätt för att prata med människor. Jag är inte rädd för att ringa och jag är inte rädd för att säga till om det är något jag inte förstår. Jag har en bild av att kommunen ofta tar en tillbakadragen roll på möten, men jag tycker att kommunala tjänstemän ska synas och höras. Vår kunskap behöver komma fram. 

Text och Foto:  Eva-Karin Strand Wåtz