Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

En supervecka för miljön

14 februari 2020 | Bygga, bo & miljö
Linköpings kommuns arbete mot att nå målet att bli CO2-neutrala till 2025 fortsätter. Den senaste veckan har flera steg tagits framåt.

Användandet av plast minskas i kommunen samtidigt som det satsas på mer vindkraft och solceller.

På kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari fattades beslut om att kommunen ska underteckna en europeisk plastdeklaration. Det är samarbetsorganisationen Eurocities och Oslo som har tagit initiativ till deklarationen. Linköpings kommun är medlem i Eurocities sedan 2011. 

Åtaganden inom två år 

Att skriva under Eurocities deklaration innebär att Linköpings kommun åtar sig att, inom två år ta fram inriktningar, målsättningar och genomföra följande åtgärder. Kommunen ska sträva mot eliminering och avsevärd minskning av användningen av onödiga plastprodukter och konsumtion av engångsplast. Arbeta med näringslivet för att stimulera en snabb omställning från konsumtion av engångsplast till mer hållbara produkter samt öka medvetenheten hos medborgare och förbättra insamling av plastavfall. Deklarationens innehåll bedöms ligga i linje med kommunens redan pågående eller planerade arbete inom plastområdet. 

– Linköping är riktigt nära nu att fasa ut engångsartiklar i plast ur sin verksamhet. Engångsbestick, muggar och behållare i plast är så gott som borta ur verksamheten och nu pågår ett intensivt arbete för att få bort allt annat vi kan vara utan. Detta är viktigt både för miljön och även för klimatet. Nu börjar vi även att jobba tillsammans med andra inom EU för att nå ännu längre, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor. 

Solcellspark och vindkraftverk 

På kommunstyrelsens sammanträde beslutades även att Tekniska verken ska gå in som delägare i den stora solcellspark som ska byggas och invigas i Linköping under 2020. Syftet med att Tekniska verken går in som delägare är att ge ytterligare styrka i kommunens miljöarbete och att ge klimatarbetet en extra skjuts. 

I veckan som gick beslutade även Tekniska verkens styrelse att investera i ytterligare tio vindkraftverk som ska byggas i Sunne. Dessa verk utgör etapp två i en vindkraftspark som började byggas 2018. De nya verken beräknas börja leverera el 2022. För att bygget ska kunna starta krävs dock ett godkännande från kommunfullmäktige i Linköping. 

Nätverk för klimat och miljö utökas 

Nätverket Linköpingsinitiativet startades 2018 och tar nu ett nytt kliv. I nätverket ingår kommunen samt företag och organisationer som är specifikt utvalda för sin stora energianvändning och lokala förankring i Linköping. Syftet med nätverket är att sänka energianvändningen och minska koldioxidutsläppen. Nu förnyas och skärps avtalet upp mellan parterna. Nätverket utvidgas samtidigt med fler intressenter för att få en större bredd i gruppen. De tidigare nio deltagarna har nu blivit 18 stycken. 

– Vårt mål om att bli CO2-neutrala till 2025 är ett av de absolut tuffaste klimatmålen som någon kommun har satt upp, men vi tror på detta mål. Vi jobbar stenhårt för att nå hela vägen fram och vi använder alla verktyg vi har i lådan. Men detta är bara början. Under mandatperioden kommer vi presentera mycket, mycket mer. Utöver de Klimatmiljarder som vi redan avsatt så kommer vi växla upp arbetet ytterligare. Så håll utkik, vi jobbar hårt för att nå vårt högt uppsatta mål, säger Muharrem Demirok (C).

Sofie Berlin