Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

En trygg introduktion till gymnasiet

17 augusti 2021 | Förskola & utbildning
Introduktionsperioden för gymnasieskolorna har dragit igång. Det är en tid att lära känna sin nya skola och träffa sina klasskamrater. En del elever anordnar själva frivilliga aktiviteter efter skoltid, på sin fritid. Linköpings kommun uppmanar till ett gemensamt ansvar för en trygg introduktion.

Gymnasieskolornas introduktionsveckor är en tid att lära känna sin nya skola. Foto: Mostphotos

– Vi är medvetna om att det förekommer kvällsaktiviteter där det kan vara alkohol inblandat. Därför har vi en ökad beredskap under de första introduktionsveckorna i form av ordningsvakter, fältare, nattvandrare och övriga resurser för en trygghetsskapande närvaro, säger Anders Fernemark, säkerhetschef.

Vårdnadshavare uppmanas också att ha lite extra koll på sina tonåringar under introduktionsveckorna.

– Vårdnadshavare kan engagera sig genom att till exempel nattvandra då det behövs flera vuxna ute på kvällarna, säger Anders Fernemark.

Introduktionsveckan

Introduktionsveckorna på gymnasiet är en tid att lära känna dels sin nya skola och sina nya klasskamrater. Linköpings kommunala gymnasieskolor arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor, som innefattar skolstartsperioden. Aktiviteter under skoltid anpassas efter rådande läge och varje skola gör anpassningar för att minska trängsel.

På Linköpings kommuns webbplats finns samlad information om uppstartsveckorna. Det finns tips och råd från både polisen, fältarna och länkar till ytterligare information om vad föräldrar kan göra för att stötta sin tonåring.