En visionsraket har landat i Mjärdevi

15 november 2019 | Bygga, bo & miljö
Invid Mjärdevis profilbyggnad Mjärdevi Center har en visionsraket landat. Det är konstnären Hanna Stahle som har skapat installationen på uppdrag av fastighetsägaren Sankt Kors. På torsdagen invigdes verket med tal av konstnären och ett visionstest av raketen.

Hanna Stahle framför sin konstinstallation. Foto: Lasse Hejdenberg/Hejdlösa bilder

Utifrån uppdraget att berika utemiljön vid Mjärdevi Center med en konstnärlig gestaltning har Hanna Stahle valt att tillföra något lekfullt och utmanande till det ganska strikta formspråk som byggnaden och den befintliga utemiljön har. 

– Det är inte säkert att alla goda idéer uppstår vid ett skrivbord eller i ett mötesrum, jag vill ge utrymme för miljöombyte och tankeflykt för att visionsarbetet ska ta fart, säger Hanna Stahle.

Verket är en konstinstallation men utfört i robust material och tål att användas praktiskt då den också kan fungera som scen under uteaktiviteter i parken.


Foto: Lasse Hejdenberg/Hejdlösa bilder

– Vi är övertygade om att konsten har mycket att tillföra näringslivet. Den öppnar upp för nya samtal, ger perspektiv och bidrar till den kreativitet som är så avgörande för dagens och morgondagens näringsliv. Därför satsar vi på konstnärlig gestaltning i anknytning till våra företagsmiljöer, säger Eva Ankarberg, kommunikationschef på Sankt Kors.

Verket Rymdstenen av Jonathan ”Ollio” Josefsson invigdes tidigare i år på motsatt sida av Mjärdevi Center. I och med Visionsraketens landning finns det nu chans till konstnärlig inspiration på båda sidor om byggnaden.

– Den samverkan vi har mellan Linköping offentlig konst och Sankt Kors är värdefull för alla parter. Genom att tillföra vår kompetens som en brygga mellan konstnär och fastighetsägare är jag övertygad om att processen går smidigare. Och det är alltid roligt att medverka att det offentliga rummet berikas med konst, idag Hannas visionsraket, säger Lars-Ove Östensson, konsthallschef på Linköpings kommun.