Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ett omtänksamt studentfirande

3 maj 2021 | Kommun & politik, Förskola & utbildning
Årets studentfirande kommer att genomföras i ett alternativt format, anpassat efter rådande situation och aktuella riktlinjer. Firandet sker fredagen den 11 juni med utspring som anordnas klassvis och sprids ut över en dag. Det kommer att bli ett omtänksamt firande med hänsyn till varandra.
Studentutspring. Besökare står placerade i särskilda ringar för att hålla avstånd.

Studenten vid Katedral 2020. Anhöriga får stå vid särskilt avviserade platser för att ta emot sin student

Just nu är smittspridningen i ett allvarligt läge i Östergötland. För att årets studentfirande ska kunna genomföras behöver alla hjälpas åt med att ta ansvar.

– Årets studentfirande kommer att genomföras den 11 juni. Det kommer att bli ett alternativt och luftigt utspring även i år, utformat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och smittskyddsenheten på Region Östergötland, säger Åsa Ridne, avdelningschef på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Två anhöriga per elev

Utspringet kommer att anordnas klassvis och spridas ut under en dag. Två anhöriga per elev får delta vid utspringet och möta sin student. Att arrangera ett alternativt studentfirande bygger på att alla respekterar det omtänksamma avståndet till varandra.

På respektive gymnasieskolas hemsida kommer en detaljerad planering med tider för utspring att publiceras. För att undvika folksamlingar kommer en klass i taget att få springa ut. Detta för att skapa ett luftigare utspring där anhöriga får ett större utrymme att möta sin student.

– Det vi kunde se förra året var att det blev ett högtidligt firande med ett varmt mottagande av sin student. Om vi alla även i år hjälps åt och följer skolans riktlinjer så kommer det bli en fin och minnesvärd dag för våra studenter, säger Maria Danielsson, enhetschef för Birgittaskolan.

Alla måste ta ansvar

Det är ett allvarligt läge i Östergötland, med en hög smittspridning. Den 30 april uppmanade Region Östergötland till en personlig lockdown fram till och med 14 maj. Det understryker vikten av att alla behöver ta ansvar och följa rekommendationerna för att minska smittspridningen. Även om det är en dryg månad kvar till studenten så kommer vi behöva hjälpas åt för att kunna genomföra ett alternativt studentfirande. Följ skolans instruktioner, håll ett omtänksamt avstånd och stanna hemma vid minsta symptom.

Utifrån dagens rekommendationer är det inte möjligt med ett traditionsenligt studentfirande där släkt och vänner tar emot sin student på, eller i närheten av skolområdet. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för studentfirande kan komma att ändras utifrån smittspridningen och vaccinationerna, vilket kan påverka studentfirandet för våra gymnasieskolor.

– På alla våra gymnasieskolor arbetar skolledning och elevrådsrepresentanter tillsammans med planering av studenten. Även i år behöver vi alla hjälpas åt att fira studenten med visad omtanke för varandra, säger Åsa Ridne.


Totalt är det cirka 2000 elever som tar studenten i Linköping i år, varav cirka 1300 elever går i en kommunal gymnasieskola.