Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ett steg närmare för Nya Kungsberget

17 februari 2021 | Stadsplanering & trafik
Skolan Nya Kungsberget i Tannefors har diskuterats i många år. Nu har nästa steg i arbetet tagits. Går allt enlig planerna är preliminär byggstart 2023.
Skiss över hur Nya Kungsbergsskolan kan se ut.

Illustration: Arkitema

Behovet av fler skolplatser är stort och den nya skolan är tänkt att rymma 900 högstadieelever och 75 särskoleelever när den är klar. Om arbetet löper på som planerat kan skolan vara inflyttningsklar 2026.

I planen för skolan ingår också en fullstor hall med läktare och en mindre idrottshall. Skolan ska byggas på samma plats som nuvarande Kungsbergsskolan.

Stadsutveckling

Nya Kungsberget är inte “bara” en skola. Själva  utformningen av skolbyggnaden i sig, och placeringen, är en viktig del i stadens utveckling. Detaljplanen var på samråd våren 2019 och är baserad på resultatet av en arkitekttävling som genomfördes 2017.

Nu har planen bearbetats och samhällsbyggnadsnämnden fattade på onsdagen beslut om att gå vidare till nästa steg som innebär att detaljplanen ska granskas, för att kunna justeras, innan den slutligen kan antas.

– Vi vill att innerstaden ska växa över Stångån. Den nya skolan ska byggas där nuvarande Kungsbergsskolan ligger, som är i ett område med bra möjligheter till utveckling och som blir en naturlig fortsättning på innerstaden. Det blir en ny modern skola, anpassad för stadens växande ur flera perspektiv – behovet av skolplatser, idrottshallar och utvidgningen av innerstaden över ån, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Sex våningar

Enligt detaljplanen kommer fastigheten att ha en huvudbyggnad där den högsta delen får sex våningar. Huvudbyggnaden är placerad mot Drottningtorget och skolgården blir innesluten av byggnader i fyra våningar och med en öppning mot Kungsbergsparken.

Förutom de sammanlagt 975 skolplatserna och idrottshallarna, finns det också utrymme för kommersiell verksamhet, alternativt ytterligare 600 skolplatser. Det finns också möjlighet att bygga ett parkeringshus under mark.

– Vi är glada och stolta över att kunna utveckla en av stadens mest centrala och framträdande tomter. Att bygga byggnader av hög arkitektonisk och teknisk klass med bästa tänkbara miljö- och energiklassning är ett mål som vi har med i alla våra projekt. Byggnaderna ska passa i sitt sammanhang. Det är lika viktigt som funktionen i de färdiga lokalerna, säger Erik Styrenius, fastighetschef för det kommunägda bolaget Lejonfastigheter, som ansvarar för att bygga, förvalta och hyra ut lokalerna.

Ett stort arbete har lagts ner i utvecklings- och detaljplaneskedet, där Lejonfastigheter har samarbetat tätt med kommunens olika förvaltningar som kommer att vara hyresgäster i de färdiga lokalerna.

Nya Kungsberget blir Lejonfastigheters nästa stora projekt efter Linköpings nya simhall som byggs just nu. Lejonfastigheter äger hela kvarteret Kungsbergsskolan. Den äldsta skolbyggnaden är från 1940-talet och det skulle bli både för dyrt och svårt att modernisera lokalerna.

Text: Anna Frejd


Illustration: Arkitema