Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Familjeprogrammen håller i temakvällar om föräldraskap

2 november 2021 | Förskola & utbildning
Under fyra höstfredagar håller familjeprogrammen i temakvällar kring grundläggande föräldraskap. Familjeprogrammen är en del av utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen och de erbjuder föräldrastöd och utgår från flera olika verksamheter beroende på vilken ålder barnet är. Det kan handla om öppna förskolan, familjecentraler, BVC och skolor.
En kvinna och ett barn håller i varandra, på väg att kramas, tittar på varann och ler,

Tillsammans med flera aktörer håller familjeprogrammen i temakvällar för föräldrar. Foto: Mostphotos.

– Föräldrar är en viktig skyddsfaktor i ett barns liv. Genom att stärka deras roll och prata om gränssättning tillsammans skapas också bättre förutsättningar för barnet, föräldern och familjen som enhet, säger Cecilia Björklund, samordnare, familjeprogrammen.

Temakvällarna bygger på korta föreläsningar och dialog med föräldrarna. De är en produkt sprunget ur ett samarbete mellan Familjeprogrammen, Agora, Familjecentralen (Råd och stöd, Öppna förskolan, processtödjare), Vårt Nygård, Stadsdelssamordnare, Ung puls och numera även Stångåstaden. Till träffarna har gäster bjudits in som BRIS, Polis, socialtjänst, Områdesteamen, Brottsförebyggande gruppen, lärare, kuratorer, SYV, föreningsliv med flera. Temakvällarna är öppna för alla som har barn mellan 10 - 18 år.

– Att få stöd i att våga sätta gränser är ett önskemål från föräldrar som vi möter i Skäggetorp, Ryd och Berga. Som nyanländ kommer du in i samhället på olika sätt beroende på om du är barn eller vuxen. Barnen börjar skolan, lär sig språket och möter samhället på ett annat sätt än sina föräldrar. Kurserna ska fungera som verktyg för föräldraskapet, säger Linda Edenor, kulturutvecklare på Agora i Skäggetorp.

Cyklande människomöten

För att fånga upp föräldrar cyklar Linda Edenor runt i Skäggetorp på den välkända Agora-cykeln, en svart och brun lådcykel, tidig morgon innan skolorna börjar.

– Jag stannar och pratar med föräldrar som är på väg med barnen till skolan. På så sätt får jag höra om deras behov och de får kännedom om våra kurser, säger hon.

Höstens kursstillfällen drog igång fredagen den 8 oktober och kommer fortsätta med ytterligare tre tillfällen under hösten.

  • Träff 1: Gränssättning (Bris och familjeprogrammen)
  • Träff 2: Rättigheter och skyldigheter (Polis, Socialtjänst, Brottsförebyggande gruppen och Områdesteamen)
  • Träff 3: Aktiv fritid (Samsyn Skäggetorp, Agora, Kulturskolan m.fl.)
  • Träff 4: Skolframgång (lärare, studiehandledare, SYV, kuratorer, läxhjälp)

 

Text: Fanny Miles