Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Färre behöver ekonomiskt bistånd

14 oktober 2021 | Kommun & politik, Omsorg & hjälp
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd sjunker. Det visar preliminära siffror för september. Effekterna av pandemin har inte blivit så stora som man tidigt befarade.
Fredrik Lundén (M) och en öppen plånbok med mynt.

De preliminära siffrorna för september visar att kostnaderna för och antal hushåll med ekonomiskt bistånd sjunker. Även om siffrorna varierar lite från månad till månad över året, kan man nu se en mer stabil nedgång.

 – Det är otroligt glädjande att se att kurvan över försörjningsstöd inte bara har planat ut utan nu även minskar. Och detta trots en pandemi som slagit hårt mot många av de företag som erbjuder jobb som inte kräver så lång utbildning. Men arbetet måste fortsätta, målet ska alltid vara att hjälpa människor från ett bidragsberoende till arbete och möjligheten att på egen hand kunna försörja sig själva och sin familj, säger Fredrik Lundén (M), arbetsmarknadsnämndens ordförande. 

Utebliven pandemieffekt

Under pandemin befarade man att kostnaderna för ekonomiskt bistånd skulle öka kraftigt. Men pandemieffekten har inte blivit lika stor som befarat. Dels har kommunen gjort extra insatser och samarbetat med Arbetsförmedlingen för att få individer tillbaka i jobb. Dels har kommunen i år satsat extra mycket på ungdomsjobb. Det gjorde att ökningen av personer i behov av försörjningsstöd under sommaren inte blev lika stor som tidigare år.

– Det är väldigt glädjande att antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskat stadigt sedan i våras. Vi ser att minskningen är resultatet av ett gemensamt arbetet inom kommunen samt en bra samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet och civilsamhället och vår ambition är att verka för att minskningen ska fortsätta även över tid, säger avdelningschef Mikaela Schullström på Social och omsorgsförvaltningen.

Långvarigt försörjningsstöd

En effekt av pandemin är dock att det långvariga försörjningsstödet ökar något. Många av de som förlorade jobbet i samband med pandemin kommer snabbt tillbaka i arbete igen. Men de som står längre ifrån arbetsmarknaden, och levt länge på försörjningsstöd, har det svårare. Där arbetar kommunen vidare med olika former av arbetsmarknadsåtgärder.