Fastighet återställs efter explosion på Ådalagatan

22 oktober 2019 | Bygga, bo & miljö
Den 7 juni skedde en kraftig explosion på Ådalagatan i Linköping som påverkade totalt 191 av Stångåstadens lägenheter. En teknisk undersökning av den värst drabbade fastigheten på Ådalagatan 1 och 3 är nu genomförd och nu väntar omfattande renovering.
Hammare och spik

Foto: Mostphotos

I slutet av augusti påbörjade Stångåstaden, med hjälp av konsulter med olika teknisk expertis, en teknisk undersökning av fastigheten på Ådalagatan 1 och 3. Undersökningen är nu slutförd och en sammanställning har gjorts av vilka åtgärder som behöver göras innan hyresgästerna kan flytta tillbaka.

– Nu startar vi arbetet med att återställa fastigheten och vi räknar med att återflyttning kan ske i oktober 2020. Det känns skönt att kunna ge våra hyresgäster ett besked när de kan flytta tillbaka till sina lägenheter igen, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

Hundratals hyresgäster drabbade

Totalt drabbades 191 av Stångåstadens lägenheter i olika grad av explosionen på Ådalagatan den 7 juni. Vissa hyresgäster kunde återvända till sina lägenheter samma kväll men hyresgästerna till 131 lägenheter kunde inte återvända hem den 7 juni. 69 lägenheter var evakuerade i mer än en vecka.

37 lägenheter på Ådalagatan 1 och 3 är fortfarande inte återflyttade. 20 familjer är evakuerade för lång tid eller till ett nytt permanent boende. 17 hyresgäster har valt att säga upp sina bostäder på Ådalagatan 1 och 3. En hade sagt upp sitt avtal innan 7 juni.

Omfattande renovering

De större renoveringarna som behöver genomföras är följande. Omläggning och förstärkning av taket. Nybyggnad och förstärkning av fasaden. Förstärkning och återuppbyggnad av stommen (mot detonationsplatsen). Förstärkning av balkonger och nya balkongfronter. Byte, lagning och justering av fönster. Byte av hiss på Ådalagatan 1. Helrenovering av tio lägenheter. Nytt värmesystem.