Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Felparkerade elsparkcyklar ska flyttas

16 september 2021 | Stadsplanering & trafik
Under onsdagens samhällsbyggnadsnämnds sammanträde togs beslut om att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att övervaka och flytta felparkerade elsparkcyklar och cyklar i Linköpings kommun. Förslaget kom efter att felparkerade elsparkcyklar påverkar både trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för övriga trafikanter.

Elsparkcyklar ska parkeras i uppmålade parkeringsrutor för cykel/elsparkcykel eller i ett cykelställ.

– Innan sommaren hade vi en dialog med de företag som hyr ut elsparkcyklar för att diskutera åtgärder gällande felparkeringar. Vi upplever att problemen kvarstår och därför behöver vi ta till ytterligare åtgärder, säger Muharrem Demirok (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Ägaren debiteras

Kostnaden för flytten debiteras ägaren av elsparkcykeln. Kostnaden motsvarar kommunens utgifter för hanteringen.

– Trafiksituationen som uppstår på grund av elsparkcyklar som inte parkerats korrekt påverkar Linköpingsborna. Vi måste göra något åt det och uthyrarna behöver ta ett större ansvar, säger Jakob Olingdal, trafikingenjör, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Exempel på en korrekt elsparkcykelparkering.
Rutorna är till för att parkera sin elsparkcykel.

Hindrande och trafikfarligt

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ta ansvar för övervakningen och flytten av de felparkerade elsparkcyklarna. Fokus blir i ett första skede att flytta elsparkcyklar och cyklar som står hindrande och trafikfarligt. Beslutet började gälla från och med den 15 september.