Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Feriearbetare inom förskola påverkas av coronaviruset

8 maj 2020 | Förskola & utbildning, Coronaviruset covid-19
Med anledning av nya riktlinjer från SKR och Arbetsmiljöverket kan inte ungdomar under 18 år tas emot som feriearbetare inom förskolan i sommar.

Foto: Mostphotos

Tidigare har Linköpings kommun informerat om att feriearbetare under 18 år som fått plats inom vård och omsorg att de inte längre kunde tas emot i verksamheten.

På grund av det nya coronaviruset får inte heller feriearbetare under 18 år ha kvar sin ferieplats inom förskolan. Enligt Arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och regioner, SKR, får nämligen inte minderåriga arbeta i miljöer där det kan finnas risk för kontakt med smittor som tillhör riskklass 3 eller 4. Coronaviruset har klassificerats som riskklass 3.

Omplacering i första hand

I första hand kommer kommunen omplacera ungdomen till en kommunal verksamhet som inte är inom förskolan eller vård och omsorg. I de fall där det inte är möjligt, kommer ersättningen för feriearbetet ändå betalas ut, eftersom det är detta som har avtalats sedan tidigare.

De som fyller 18 år under tiden för feriearbetet får arbeta i verksamheten från och med sin 18-års dag.

Andra alternativ ses över

Linköpings kommun tittar nu på andra lösningar för dessa personer och alla ungdomar som berörs kommer att kontaktas.

– Vi måste följa de regler som finns för att kunna erbjuda en säker arbetsmiljö. Vår förhoppning är nu att omplacera så många som möjligt till andra verksamhetsområden, säger Åsa Ridne, avdelningschef på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Linköpings kommun.

Varje år erbjuder kommunen feriearbeten till gymnasieungdomar som ett sätt för dem att ta sig in på arbetsmarknaden.