Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Flaggan i topp för tornedalingar

15 juli 2020 | Kommun & politik
Måndag den 15 juli är det tornedalingarnas bemärkelsedag. Den blåvitgula flaggan har funnits sedan 2007.

Flaggan symboliserar himmel, sol och vintervita vidder.

Syftet med flaggan är att meänkielitalande personer ska får en symbol att samlas under, enligt Svenska Tornedalingars Riksförbund.
 
Färgerna i den blåvitgula Meänflaku är hämtade från broderländerna Sveriges och Finlands flaggor och de symboliserar en sommarblå himmel, den gula solen samt de vintervita vidderna. Flaggan har funnits, som en av flera, sedan 2007. 2015 enades Sveriges tornedalingar om att den blågulvit-randiga skulle vara gemensam.
 
Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter. De övriga är samer, judar, romer och sverigefinnar. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska).
 
År 2000 undertecknande Sverige den europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. 2009 beslutade riksdagen om den nationella minoritetslagstiftningen. I praktiken innebär det att kommunen till exempel ska bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas identitet, kultur och språk. Några sätt att göra det på är att flagga, erbjuda modersmålsundervisning och att bjuda in till samråd.