Linköping flaggar för demokratin

14 december 2018 | Kommun & politik
För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott har regeringen beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig, allmän flaggdag. Linköpings kommun ställer sig bakom vikten av att uppmärksamma demokratins värde och allmänna principer kring öppenhet.
Flaggstång

Linköpings kommun vill värna vikten av att arbeta för en öppen demokrati och ett öppet samhälle, därför hissas flaggorna den 17 december.

– Det är inte bara regeringens ansvar att värna demokratiska värden och ett öppet samhälle, där har även vi som kommun och alla våra invånare ett ansvar att hjälpas åt. Jag är stolt över att vi flaggar på måndag, säger Lars Vikinge, borgmästare i Linköpings kommun.

Den 17 december 2018 är det 100 år sedan riksdagen fattade det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt i Sverige.

Det är första gången i svensk historia som en flaggdag bara förekommer vid ett tillfälle.

Regeringen har gjort den allmänna flaggdagen den 17 december möjlig genom att göra en tillfällig ändring i förordningen om allmänna flaggdagar.