Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fler får arbetspraktik via 500-uppdraget

25 juni 2020 | Kommun & politik, Arbete
Linköpings kommun är nära att nå sitt mål om att öka antalet arbetsmarknadsanställningar inom kommunen med 500 platser under åren 2019-2020. Trots den pågående coronapandemin återstår endast 61 platser för att nå målet.
Kugghjul

Linköpings kommun som arbetsgivare har en viktig roll i att skapa förutsättningar för en sammanhållen stad och minskad segregation och utanförskap. Detta görs på flera sätt, bland annat genom att erbjuda platser för arbetsmarknadsanställningar. Foto: Mostphotos

Under 2019 skapade Linköpings kommun 144 nya platser inom ordinarie verksamhet såsom skola, vård och omsorg, 112 nya platser skapades inom Idrott- och Service. Det innebär en total ökning med 256 platser vilket ligger något över målet för 2019 som var 225 platser. 

Mållinjen är nära

Uppdraget under 2020 är att skapa de resterande 244 platserna. Merparten av dessa är redan tillsatta och det som kvarstår är att skapa 61 platser innan årets slut för att nå det totala målet i 500-uppdraget. Uppdraget bedöms nu kunna genomföras som planerat.

– Det är mycket glädjande att vi har goda förutsättningar att klara av 500-uppdraget. I ljuset av coronapandemin är det arbetet viktigare än någonsin. Uppdraget är inte slutfört, men jag anser att vi är på god väg att nå vårt mål om att få ut fler personer i sysselsättning, säger Denisé Cassel (KD), kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Att ta fram 500 nya platser inom kommunens egen organisation har varit en riktig utmaning. Det har enbart varit möjligt genom samarbete mellan Arbetsmarknadscentrum, Idrott- och arbetsmarknadsservice och kommunens HR-organisation, säger Fredrik Lundén (M) kommunalråd och ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Minska segregation och utanförskap

Linköpings kommun som arbetsgivare har en viktig roll i att skapa förutsättningar för en sammanhållen stad och minskad segregation och utanförskap. Detta görs på flera sätt, bland annat genom att erbjuda platser för arbetsmarknadsanställningar. 2018 tog kommunstyrelsen ett beslut om att utöka antalet arbetsmarknadsanställningar med 500 platser på två år.

– Vår chefer har en mycket viktig del i att vi lyckas med detta arbete. Det är arbetsgivarens utgångspunkt att alla verksamheter ska erbjuda en plats men också att vi ska erbjuda våra chefer och verksamheter ett hållbart arbetsmarknadsåtagande med ett väl utarbetat stöd, säger Sonja Erlandsson, HR-direktör.  

De delar av kommunens organisation som hitintills har lyckats bäst med att skapa platser är Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen, Idrott- och arbetsmarknadsservice samt Leanlink.

Text: Sofie Berlin