Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nu träffas fler fysiskt

15 september 2021 | Kommun & politik
Folkhälsomyndigheten tog i förra veckan beslut om att lätta på de restriktioner som som funnits för att minska smittspridningen av covid-19. Nu övergår många nämnder och styrelser till fysiska möten. Med största sannolikhet kommer även kommunfullmäktige att övergå till fysiska möten i oktober.

Stadshuset, Foto: Johan Hermansson

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att planen för avveckling, av restriktioner som infördes på grund av covid-19, kan fortsätta. Rekommendationen är att regeringen går vidare med nästa steg i avvecklingen den 29 september. Bland annat tas då begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. 

Folkhälsomyndighetens bedömning grundar sig framförallt i den stigande vaccinationstäckningen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kommer att hållas digitalt i september. Det beslutet togs innan beskedet om lättnader av restriktionerna togs.

 – Folkhälsomyndighetens beslut om upphävande av de flesta restriktioner från och med den 29 september innebär att jag ser framför mig att kommunfullmäktiges sammanträden också återgår till fysiska möten efter detta datum. Det regionala smittskyddets synpunkter och råd kommer emellertid också att beaktas när beslut om mötesformerna för kommunfullmäktige tas. Om kommunfullmäktiges sammanträden direkt kommer att övergå till fysiska möten från och med oktober återstår att fatta beslut om, säger kommunfullmäktiges ordförande Lars Vikinge (C).

 Det återstår också att besluta om dessa möten ska hållas i den ordinarie fullmäktigesalen i Stadshuset eller om någon större lokal kommer att användas under en övergångsperiod.

 Både när det gäller nämnder, styrelser och kommunfullmäktige följer kommunen Folkhälsomyndighetens och det regionala smittskyddets rekommendationer och föreskrifter.

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: