Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fler ska kunna känna sig trygga i sin närmiljö

6 juli 2021 | Kommun & politik, Stadsplanering & trafik
Röjning av buskar och sly, bättre belysning och en ny trygghetskarta är några av de trygghetsskapande åtgärder som samhällsbyggnadsnämnden beslutat om. Dessutom ska lokala driftsorganisationer i Skäggetorp, Berga och Ryd ta hand om sina stadsdelar.
Berga centrum

Lokala driftsorganisationer får i uppdrag att öka städningen, skötsel och underhåll i de tre stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp.

– Att öka tryggheten är en prioriterad fråga för oss i Allians för Linköping. Jag är därför glad att samhällsbyggnadsnämnden strax innan midsommar fattade en rad beslut som bidrar till att fler kan känna sig trygga i sin närmiljö, där man lever och bor, säger Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Lokala driftsorganisationer

Efter sommaren införs lokala driftsorganisationer i Skäggetorp, Berga och Ryd som har i uppdrag att öka städningen, skötsel och underhåll i de tre stadsdelarna. Till driftsteamen rekryteras personer som bor i områdena och står olika långt från arbetsmarknaden.

För att få fler i Skäggetorp att bekanta sig med sin närnatur startar även pilotprojektet “Natur för alla”. Målet är att göra naturen mer tillgänglig för de som inte är vana att röra sig i naturen. Pilotprojektet riktar sig främst till dem med en arabisk språkbakgrund och drivs genom Naturcentrum.

Belysning och röjning

Samhällsbyggnadsnämnden avsätter också pengar för att bland annat röja buskar och sly samt förbättra cykelvägen på Jägarvallsvägen/Rydsvägen. Dessutom satsar nämnden på bättre belysning på en rad olika platser i kommunen, bland annat på återvinningscentralerna i Berga och Sturefors, i Trädgårdsföreningen och Järnvägsparken. Allt för att öka den upplevda tryggheten.

Du som kommuninvånare kommer också att kunna bidra till det trygghetsskapande arbetet genom att ange otrygga platser direkt i en trygghetskarta eller via kommunens kontaktcenter Kontakt Linköping. Mer information om hur du gör kommer efter sommaren.

Satsningarna finansieras av den tilläggsbudget på fem miljoner kronor som samhällsbyggnadsnämnden tilldelats för 2021, och är en del av kommunens åtgärdsplan för ökad trygghet och minskad segregation.