FN-dagen firas på skolor i Linköping

24 oktober 2019 | Förskola & utbildning
Den 24 oktober firas FN-dagen varje år sedan 1948. Flera skolor i Linköping uppmärksammar den här dagen lite extra, en av dem är Nya Rydsskolan.

Sabirin Shafie Mohamud (t.v) och Mustafa Ali Hussein går i årskurs fem på Nya Rydsskolan. Foto: Lovisa Westin

Den 24 oktober är datumet då Förenta Nationerna, FN, bildades och dagen då FN-stadgan trädde i kraft år 1945. FN är en internationell freds- och säkerhetsorganisation och FN-stadgan är det dokument som vägleder organisationens arbete.

På Nya Rydsskolan uppmärksammas FN-dagen hela veckan genom att eleverna får jobba med temat FN och på själva FN-dagen blir det extra festligt.

– Vi inleder morgonen med gemensam sång och ett tal och kvällen avslutas med en mycket uppskattad FN-middag. Där är upplägget att familjer till våra elever får ta med sig mat hemifrån som de vill bjuda på och alla äter sedan tillsammans. Hela skolan är engagerad i denna dag och kväll, säger Lovisa Westin, förstelärare på Nya Rydsskolan.

Lovisa Westin berättar att eleverna på Nya Rydsskolan arbetar med temat FN utifrån skolans vision ”att rusta eleverna idag, för framtidens behov” och ledorden "kunskap, trygghet och framtidstro" som går hand i hand med de artiklar som finns i barnkonventionen.

– Vi vill genom detta förmedla att barnen är vår framtid och att framtiden är deras, säger hon. 

Sofie Berlin