Följ med på en naturguidning

2 juli 2019 | Uppleva & göra, Bygga, bo & miljö
Årets guidningar i Linköpings natur är i full gång! På programmet står bland annat insektssafari i Västerby lövskogar och naturupplevelser vid Hjortkälla.
Kvinna med kikare

Foto: Mostphotos

Det är Linköpings kommun och föreningslivet som tillsammans arrangerar guidningarna i naturen. Programmet startade redan i februari och pågår till oktober.

Under sommaren kan du bland annat följa med på fladdermussafari eller utforska hagmarkerna vid Skälstorp. Men närmast på tur står en insektssafari i Västerby lövskogar naturreservat söndagen den 7 juli. Guidningen leds av ekologen Torbjörn Blixt.

 


Ekologen Torbjörn Blixt. Foto: Per Conning

 

Det som gör Västerby lövskogar intressant för insektsfaunan är den hävdgynnade floran (en flora som trivs på till exempel betade marker), de rika ädellövsmiljöerna och de solbelysta brynen.

I betesmarkerna finns till exempel skinnbaggar, skalbaggar och spindlar. Deltagarna på guidningen kanske också får syn på dårgräsfjärilen, som är en av kommunens tolv så kallade ansvarsarter.

– Den är väldigt sällsynt på fastlandet i Sverige. Den enda populationen på fastlandet trivs i Östergötland, och till stor del i Linköpings kommun, säger Torbjörn.

Inga förkunskaper behövs

Han poängterar att det inte behövs några förkunskaper för att ha utbyte av insektssafarin.

– Det är bara att hänga med. Och ta gärna med en kamera och lite fika. Du kommer nog att få se saker som du aldrig har sett tidigare.

Torbjörn leder också en guidning tisdagen den 9 juli. Den fokuserar på naturupplevelser och fornminnen vid Hjortkälla, och genomförs tillsammans med Wist hembygdsförening.

– Då handlar det mer om natur kopplat till kultur och brukslandskapet – hur människor brukade jorden förr och samspelade med naturen. Det var sammankopplat på ett annat sätt. Det är tydligt i ett sådant område som har äldre brukshistorik.

Mer information om dessa och andra kommande naturguidningar hittar du i programmet:

Text: Per Conning