Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förändring på gång i innerstaden

18 november 2020 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Det finns stora planer på hur Linköpings innerstad ska utvecklas. Fram till den 13 januari är två detaljplaneförslag på samråd som kommer att förändra Linköpings innerstad.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy vid Hamngatan. Bild: Yellon

Detaljplanen ”Druvan 22” gäller ett område mellan Storgatan, Hamngatan, Snickaregatan och parkeringshuset Druvan. Här vill fastighetsägaren Castellum riva den befintliga fastigheten från 1960-talet och istället bygga ett modernt kvarter med kontor, cirka 70 bostäder och lokaler för exempelvis butiker eller restauranger.

Omvandlingen av ”Druvan 22” är viktig för utvecklingen av innerstaden. Med hänsyn till planområdets läge i staden är bebyggelsens utformning och gestaltning betydelsefull.

– Den här platsen är oerhört viktig för Linköping. Kvarteret förenar stadens funktioner, är hållbart och har en robust och flexibel struktur. Därför satsar vi på en ny bebyggelse där arkitekturen är nydanande, tidlös och har ett tydligt modernt formspråk säger Peter Lindmark, affärsområdeschef på Castellum.


Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy längs Storgatan. Bild: Yellon

Expansion över Stångån

En viktig del i stadens utveckling är att knyta samman den nuvarande stadskärnan med området öster om Stångån. Den föreslagna nya bebyggelsen inom Druvan är ett första steg i denna riktning.

– Det är spännande att vi nu börjar se verkliga förslag på hur innerstaden ska växa över ån. Det har funnits planer på detta i många år, men nu börjar dessa planer bli mer och mer konkreta, säger Muharrem Demirok, kommunalråd (C) och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.


3D-bild där föreslagen bebyggelse är inplacerad som helvita kuber. Bild: Linköpings kommun

Det finns flera planer på hur området öster om Stångån ska utvecklas när innerstaden expanderar. En av platserna är kvarteret ”Krigaren 1 med flera”, strax norr om Drottninggatan och väster om Nya Tanneforsvägen. På platsen planeras två nya hus. Det ena huset med cirka 50 bostäder och lokaler i bottenvåningen byggs av JM. Det andra huset ska byggas på kommunens mark och här planeras det för cirka 20 bostäder och lokaler i bottenvåningen. Vilket företag som kommer bygga här avgörs genom en markanvisning efter samrådsperioden.

– För JM känns det fantastiskt att tillsammans med Linköpings kommun kunna bidra till fler bostäder och ett högklassigt å-rum utmed Stångån. Vi hoppas och tror att det nya å-stråket kommer att bli en uppskattad pärla för stadens invånare, säger Joakim Grönlund, affärsutvecklare på JM.


Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse i Krigaren 1 kan se ut. Bild: AIX arkitekter

Intill den föreslagna bebyggelsen planerar Linköpings kommun för ett nytt torg längs Stångåstråket, som blir en förlängning av Britta Holmströms torg och en yta för vistelse. Torget blir också en ny anslutning för gående och cyklister till Brunnspromenaden.

En levande innerstad – dygnet runt

Kommunen vill att innerstaden ska bli en levande plats under dygnets alla timmar. Förslagen på utveckling vid ”Druvan 22” och ”Krigaren 1 med flera” ska bidra till detta genom att bottenvåningarna innehåller så kallade centrumverksamheter som till exempel butiker, kaféer eller restauranger. Det nya torget inom ”Krigaren 1 med flera” öster om Stångån bidrar också med exempelvis uteserveringar och andra ytor för vistelse.

Förslagen på nya detaljplaner för ”Druvan 22” och ”Krigaren 1 med flera” är ute på samråd 18 november 2020-13 januari 2021. Det innebär att det går att tycka till om förslagen under denna period.

Text: Linnea Waldner