Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lär dig mer om mäns våld

4 november 2020 | Omsorg & hjälp
Mäns våld handlar om känslor och kontroll. Under den nationella kampanjveckan ”En vecka fri från våld” kommer två digitala föreläsningar att hållas om mäns våld mot kvinnor. De riktar sig både till allmänheten och personer som är yrkesverksamma inom området.
En irriterad man sitter i förgrunden. En kvinna sitter i bakgrunden.

– Våld i nära relationer finns överallt i samhället. Du känner sannolikt flera personer med erfarenhet av våld; både personer som utsatts för våld men också personer som utsätter sin nära omgivning för våld. För att kunna motverka och förhindra våldet behöver vi skaffa mer kunskap i att förstå hur våldet kan ske och bli bättre på att identifiera och ställa frågor om våldsutsatthet och våldsutövande. De här föreläsningarna ger kunskap att förstå och bemöta våldet,  säger Åsa Åbom, projektledare för kampanjen.

Män, känslor och våld mot kvinnor

I föredraget ”Män, känslor och våld mot kvinnor” utgår Lucas Gottzén från att mäns våld handlar om känslor. Lucas Gottzén är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans föreläsning bygger på mäns och killars berättelser om sitt fysiska och sexuella våld. Den ger unika inblickar i hur de tänker kring våldet, och i deras skam och rädsla för vad andra ska tycka.

Hur säkras kvalitet i arbetet med våldsutövande män?

En föreläsning handlar om hur kvaliteten säkras i arbetet med våldsutövande män. Föreläsare är Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Maria Erikssons forskning är framförallt inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyder för den politiska och praktiska hanteringen av mäns våld mot kvinnor och barn. Särskilt frågor om föräldraskap och barns rättigheter står i fokus.

Efter Marias föreläsning kommer det att hållas en temadialog med representanter från civilsamhället.

Kampanjen ”En vecka fri från våld” kommer att lanseras under vecka 48 och publiceras på tasnacket.se. Föreläsningarna är ett samarbete mellan Linköpings kommun, LIU, Region Östergötland och Sensus.

Sista anmälningsdag till båda föreläsningarna är 18 november.