Så tycker företagen om kommunens service

10 april 2019 | Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade idag nya siffror för myndighetsutövningen i landets kommuner. Linköping placerar sig på plats 39 bland kommuner med mer än 40 000 invånare, och kommunens totala NKI är 70.

SKL:s servicemätning av kommunens myndighetsutövning, Löpande Insikt, visar att Linköpingsföretagen upplever att den service de får av kommunen ligger på en fortsatt god nivå. Foto: Scandinav

SKL:s servicemätning av kommunens myndighetsutövning, Löpande Insikt, visar att Linköpingsföretagen upplever att den service de får av kommunen ligger på en fortsatt god nivå. SKL:s mätning är betydelsefull ur ett kommunperspektiv, eftersom det är viktigt att kommunen sköter myndighetsutövningen gentemot företagen på ett snabbt, serviceinriktat och rättssäkert sätt utifrån gällande lagar och förordningar.

"Linköping har hög tillväxt"

– Att få feedback från företagen har stor betydelse för vårt fortsatta utvecklingsarbete mot ett bättre företagsklimat i kommunen. Linköping har hög tillväxt och nu fortsätter arbetet att tillsammans göra vår kommun ännu bättre för företag att verka i, så vi får ett Linköping där det är lätt att driva företag, där fler företag startas och där fler har jobb, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

– Vi ser att Linköping tappar i rankingen, men att vi gör det från en mycket hög nivå. Ett NKI på 70 innebär att vi har en bra myndighetsutövning som ger goda förutsättningar för företagens utveckling. Samtidigt är det här en signal om att vi kontinuerligt måste ha fokus på service och bemötande, att vi behöver fråga oss vad som ligger bakom resultatet, vad vi lär oss av det och kan göra bättre framåt. Ett högt NKI ger bra förutsättningar för det näringsliv som finns idag i Linköping och för att nya företag och branscher ska etableras här, säger näringslivsdirektör Pia Carlgren.

Väl godkända nivåer

SKL mäter Nöjd kund index (NKI) inom sex olika myndighetsområden, brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd, och genom parametrarna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

De flesta myndighetsområdena i kommunen ligger på väl godkända nivåer. Områden som haft hög belastning under året, exempelvis bygglov, tappar i mätningen samtidigt som Linköping hittas på topp tio avseende myndighetsutövningen gällande serveringstillstånd. En del åtgärder som underlättar för både företag och handläggningen har tagits fram under året, där exempelvis bygglovshanteringen har digitaliserats och effektiviserats.

Fokus på effektivisering

– Linköping växer snabbt. Vi har den största byggvolymen någonsin med många ärenden till kommunen och ett stort tryck på myndighetsutövningen. För att möta detta har vi ett stort fokus på effektivisering. Genom att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i kontakten med våra företag kommer servicen bli bättre, säger samhällsbyggnadsdirektör Leif Lindberg.

Marie Karlsson