Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förlängd betaltid för kontrollavgift

25 mars 2021 | Näringsliv, Covid-19
Som ett led i kommunens arbete för att underlätta för näringslivet under pandemin förlängs betaltiden för fakturor när det gäller livsmedelskontroll. Sista betaldag blir 31 december 2021.

Coronapandemin har påverkat näringslivet hårt, inte minst restauranger och caféer. För att underlätta för företagen blir nu betaltiden för fakturor för offentlig livsmedelskontroll förlängd. Det handlar om alla avgifter inom livsmedelskontrollen:

  • Årlig avgift.
  • Avgift för uppföljande kontroll.
  • Avgift för registrering av livsmedelsanläggning.

Linköpings kommun har beslutat att sista betaldag för kontrollavgiften under året blir 31 december 2021, vilket kommer att framgå på de fakturor som skickas ut. Berörda företag kommer även att informeras genom ett följebrev som beskriver denna förändring för 2021.

Linköpings kommun jobbar aktivt med att underlätta för utsatta branscher under pandemin. Tidigare beslut från samhällsbyggnadsnämnden ger exempelvis möjlighet att öppna uteserveringar från 1 mars 2021 samt att avgiften för markupplåtelse för 2021 efterskänks. Kommunen kan dock inte efterskänka avgifter för livsmedelskontroll då detta är reglerat via livsmedelslagstiftningen samt EU-förordning.

- Genom att ge denna bransch förlängd betaltid året ut, blir detta en liten lättnad som gynnar företagens likviditet för stunden, säger Stefan Erikson (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: