Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Svårt att få slutbetyg – nu förlängs fristen

29 juni 2020 | Förskola & utbildning, Coronaviruset covid-19
Coronapandemin har gjort det svårt för tidigare eller nuvarande elever vid komvux att få ut sina slutbetyg för gymnasiestudier. Nu får de därför ytterligare ett år på sig för att få ut dem.
Två glada kvinnor framför dokument som de håller i händerna

Ytterligare ett år för att få ut slutbetyg från komvux. Foto: Scandinav

Slutbetyget på gymnasial nivå ersattes inom den kommunala vuxenutbildningen under 2012 med gymnasieexamen. Under en övergångsperiod fram till den 1 juli i år var det trots det möjligt att få ut slutbetyg.

Komplettera

Elever som inte hade tillräckligt med kurser för att få ett slutbetyg fick tidigare i stället ett ”Samlat betygsdokument”. Det är detta ”Samlade betygsdokument” som nu är möjligt att komplettera mot ett slutbetyg.

För att få ut ett slutbetyg kan man, om man inte läser kurser, göra en prövning. Men i många kommuner har det inte varit möjligt eftersom prövningstillfällena har ställts in på grund av covid-19. Detta och andra skäl som hänger samman med covid-19 har lett fram till regeringens beslut att flytta fram slutdatumet för att få ut ett slutbetyg till den 1 juli 2021.

Linköping

Även i Linköping kan elever som skulle ha skrivit prövning i någon kurs ha påverkats eftersom prövningarna i april och maj ställdes in på grund av covid-19.

– En annan orsak till att elever inte har kunnat ta sina slutbetyg kan ha varit distansstudierna. Elever som hade tänkt läsa kurser genom närundervisning har behövt studera på distans, och för en del kan det vara svårare, säger studie- och yrkesvägledare Elin Berger.

Slutbetyg

I dagsläget finns det cirka 500 personer som har varit i kontakt med komvux för att planera för att få slutbetyg. Men siffran är enligt Elin osäker. Det kan finnas fler som vill komplettera mot ett slutbetyg och det kan vara färre som i själva verket genomför planerna.

Slutbetyget kan ge grundläggande behörighet till vidare studier på yrkeshögskola, universitet och högskola. För att kunna ta ut ett slutbetyg behöver eleven ha giltiga betygsdokument med tillräckligt många godkända kurser. Ett slutbetyg består av 2350 poäng och ska innehålla minst ett betyg som är satt före den 1 juli 2012.

– Du kan läsa maximalt 20 poäng per vecka och behöver ha hunnit klart med dina kurser senast i början av juni 2021 för att kunna få ditt slutdokument utfärdat i tid, Det finns möjlighet att läsa kurser både i klass och på distans. Men exakt hur det blir beror på hur situationen med covid-19 utvecklas. Det är också möjligt att anpassa studietakten efter dina behov, säger Elin.

Ta kontakt

Om du vill ha hjälp att planera mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen så kan du ta kontakt med studie- och yrkesvägledarna vid Centrum för vuxenutbildning!

En annan förändring som också är uppskjuten ett år på grund av covid-19 är skärpta krav för grundläggande behörighet till högskola/universitet. Även detta kan man komplettera mot inom vuxenutbildningen.

 Text: Eva-Karin Strand Wåtz