Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Försäljning utanför butik blir möjlig

7 maj 2020 | Näringsliv, Coronaviruset covid-19
Nu ger kommunen butiksägare möjlighet att söka tillstånd för att utöka sin butik - med ett bord utanför. Det kan vara ett sätt att motverka smittspridning.
Tanneforsgatan

Tanneforsgatan i centrala Linköping.

På grund av den rådande coronapandemin är det viktigt att hålla avstånd mellan varandra. Ett sätt att underlätta för butiksägare skulle kunna vara att utvidga butiken med ett bord utanför. De gator och områden i centrum som passar bra för detta är:

  • Tanneforsgatan
  • Nygatan mellan S:t Larsgatan och Snickaregatan
  • Lilla torget med intilliggande gator och butiker som är vid gågata
  • Stora Torget
  • Trädgårdstorget

Även andra platser i andra stadsdelar eller tätorter kan vara aktuella.

Ansök om tillstånd via polisen

De som vill testa det nya konceptet behöver skicka in en ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter till polismyndigheten. Ordinarie avgift enligt fastställd taxa gäller för borden.

Rent praktiskt är det viktigt att tänka på att inte vara ett hinder för fotgängare och trafik, samt att följa de regler som gäller, bland annat:

  • Minst 1,5 meter ska finnas kvar av gångbanans bredd vid bordet.
  • Bordet ska vara bemannat.
  • Bordet får bara vara uppställt under affärens öppettider och ska plockas in varje dag.

– Hoppas att flera butiker vill testa det här! Det är samtidigt viktigt att bordet är placerat så att det följer de regler vi har gällande avstånd och tillgänglighet. Vi vill också understryka att det behöver finnas personal på plats, säger Anna Wallroth, avdelningschef Trafik och gata, Linköpings kommun.

Möjligheten att placera bord utanför butiken är bara tillfällig som ett sätt att minska smittspridningen och kan beviljas för tre månader i taget.

Text och foto: Annika Avén