Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Försiktig återgång till närundervisning för gymnasieelever

31 mars 2021 | Förskola & utbildning
Från och med den 12 april kommer årskurs 3 på de kommunala gymnasieskolorna återgå till närundervisning. Årskurs 1 och 2 fortsätter med delvis fjärr- och distansundervisning.

Den 30 mars fattade bildningsnämndens ordförande, Åsa Wennergren (L), beslut om att gymnasieeleverna i årskurs 3 kommer återgå till närundervisning efter påsklovet. 

– Gymnasieelevernas studier har påverkats mycket under hela pandemin. Trots att läget i pandemin är bekymmersamt är vi i ett läge där det är viktigt att framför allt våra elever i årskurs tre får möjlighet till närundervisning, säger Åsa Wennergren (L). Därför tar vi ett beslut om en försiktig återgång till närundervisning som ska göras med gott omdöme och med hänsyn till elevernas behov och medarbetarnas arbetsmiljö.

Försiktig återgång

Försiktigt och successivt återgår nu gymnasieskolorna till mer närundervisning, för att fortsatt bromsa smittspridningen av covid-19. Årskurs 1 och 2 fortsätter med delvis fjärr- och distansundervisning, men med en högre grad av närundervisning än tidigare.

Ett viktigt arbete i återgången blir att ta hänsyn till såväl elevernas och personalens arbetssituation. Redan innan nyår tillskapades ytterligare undervisningslokaler för att glesa ut och minska trängseln i de kommunala gymnasieskolorna. Inför återgången görs ytterligare översyn och genomgång av lokalerna, schemaändringar och planering för att kunna sprida ut eleverna på lämpligt vis. 

Största omställningen

 Våra gymnasieungdomar är de som har fått gjort den största omställningen och påverkats i hög grad under pandemin. Att årskurs 3 nu återgår till närundervisning innebär inte att faran för smittspridning är över, men vi bedömer att de eleverna är i störst behov av den formen av undervisning nu, säger Åsa Ridne, avdelningschef på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Detaljerad information vad som gäller för återgången till närundervisning och fortsatt delvis fjärr- eller distansundervisning ges till eleverna från respektive gymnasieskola. 

Fakta:

  • Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april. Vid utbildningsministerns presskonferens 25 mars meddelades att rekommendationen inte förlängs. 
  • Folkhälsomyndigheten bedömer sammantaget att nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning är betydande, och att närundervisning på plats i skolan är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.
  • Smittskydd Östergötland gör kontinuerliga lägesbedömningar av smittspridning i länet. Utifrån bedömningen avgörs, i samråd med länets kommuner, hur stor del av undervisning som kan bedrivas via närundervisning respektive delvis fjärr- eller distansundervisning.
  • Elever som påverkas negativt av distansundervisning ska som tidigare inte omfattas av distansundervisning.