Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Idag är det förskolans dag

20 maj 2021 | Förskola & utbildning
Idag är det förskolans dag. I förskolan ska barnen lära för livet och kvaliteten ska vara hög. Det pågående EU-projektet med fokus på barns lek är ett projekt som ska leda till höjd kvalitet. Men det fick en tuff start på grund av pandemin.
En pojke och en flicka sitter vid ett bord och leker med leksaker. Pojken sträcker ut armarna åt sidorna i glädje.

Leken är central i förskolan. Foto: Most Photos

-Alla kontakter utom de mellan pedagoger och barn har fått ske digitalt, men det har fungerat bra säger Camilla Boman, biträdande rektor i Kvinneby, Hjulsbro, Johannelund.

Linköpings kommun tog initiativet till projektet och har huvudansvaret för det. Det påbörjades förra året och kommer att hålla på i tre år. Syftet är att förbättra kvaliteten i förskolan genom att man får mer kunskap om lekens betydelse för inlärning.
Samtidigt vill man skapa en ny undervisningsmetodik och anvisningar för lärande i förskolan där leken har en centrala roll.
-Vi har fått träffas digitalt i projektgruppen. Det gäller även fokusgrupperna vid universitetet och internationella konferenser. Men observationerna har förstås skett på förskolan, säger Camilla Boman som är en av förskolans samordnare i projektet.

Målet

-Målet är att tidigt få en bra undervisning där barnen ska vara lika mycket delaktiga som pedagogerna. Vi vill åstadkomma att vi kan använda barnens lek så att förskolan inte blir skolifierad. Vi vill mer ta vara på det barnen lär sig i sin lek och bygga vidare på det. På det sättet får och ska de känna att de har inflytande.

Undervisningen ska bli så kallat lekresponsiv, en metod som det finns mycker forskning om. Metoden går ut på att pedagogerna ska reagera på det som sker i leken. De kan delta i den eller observera den och de kan bjuda in eller bjudas in till den.
-Vi satsar nu på att lära oss mer om och utveckla metoder för lekresponsiv undervisning i förskolan. Detta kommer i sig att på sikt höja förskollärarnas kompetens och färdigheter kring undervisning, främja barnens inflytande, delaktighet och lärande samt höja kvaliteten på vår undervisning och utbildning.

Hittills

Alla deltagare i projektet gör först en kartläggning av sina nuvarande lekmetoder och med stöd av Linköpings universitet tas en gemensam lekmetodik fram som alla testar. Deltagarna utvärderar sedan varandras lekmetodik enligt en kvalitetssäkrad metod, kallad ”peer review” och resultatet, bästa praxis bearbetas av Linköpings universitet till metodstöd.
- Vi har gjort en första start på kartläggningen, säger Camilla.
Efter kartläggningen är nästa steg att knyta på teorin och läsa på mer om lekresponsivt arbetssätt.