Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förslag på ny badsjö på Tinnisområdet

30 september 2021 | Stadsplanering & trafik, Folkungavallen
– En enig beredningsgrupp har beslutat att ställa sig bakom alternativ 1 som innebär att det ska byggas en ny badsjö på Tinnisområdet. Detta är beredningsgruppens resultat som nu kommer att överlämnas till kommunstyrelsen för beslut, säger Stefan Erikson (M), ordförande i beredningsgruppen.
Byggnation av simhall ovanifrån.

Beredningsgruppen föreslår en ny badsjö på Tinnisområdet. Foto: Linkin

En politisk beredningsgrupp har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att fördjupa sig i tre olika alternativ för utvecklingen av Tinnisområdet i Linköping. Gruppen har varit öppen för samtliga invalda partier i kommunfullmäktige att delta i.

Uppdraget till beredningsgruppen har varit att försöka få så bred politisk enighet som möjligt eftersom frågan innehåller komplexa delar att sätta sig in i, att projektet kommer att pågå under många år framöver och att beslutet kommer att påverka Linköpingsborna under lång tid.

I beredningsgruppens ställningstagande har representanter från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltagit. Sverigedemokraternas representant har tidigare avgått från gruppen.

– Gruppen har fått ta del av fördjupad information om olika lösningar och förutsättningar samt gjort besök på platsen. Därefter har varje partirepresentant stämt av frågan i sin respektive fullmäktigegrupp för att slutligen rösta på sitt huvudalternativ, säger Stefan Erikson (M).

Förordar alternativ med badsjö

Torsdagen den 30 september, hade beredningsgruppen sitt avslutande möte och landade ner i sitt ställningstagande.

– En enig beredningsgrupp beslutade att vi förordar det som är det första alternativet, alltså en större badanläggning i form av en badsjö. Det är det förslag som vi kommer att lämna över till kommunstyrelsen för beslut under hösten, säger Stefan Erikson (M)

Beredningsgruppen gör ett medskick om att det särskilt ska läggas fokus på trygghet och tillgänglighet i den fortsatta processen för att skapa en bra och attraktiv miljö för Linköpings kommuninvånare.

– Jag är glad för det goda samarbete vi haft i beredningsgruppen och nöjd med att vi kan presentera en lösning med bred politisk enighet, avslutar Stefan Erikson (M).
Kommunstyrelsen kommer att ta ett beslut under hösten. Därefter går det vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.