Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt mindre tillsynstid för barn med allmän förskoleplats

22 april 2021 | Förskola & utbildning
Den fortsatta påverkan på förskolans verksamhet gör att beslutet förlängs kring den reducerade tillsynstiden för barn med föräldraledighetsplats, arbetslöshetsplats eller allmän förskoleplats. Det innebär att dessa barn bara har rätt till tre timmars vistelsetid på förskolan varje dag, istället för som vanligtvis fyra timmar.

Reducerad tillsynstid för barn med allmän förskoleplats förlängs. Foto: Mostphotos

Beslutet grundar sig på förskolornas ansträngda situation just nu i och med smittoläget i samhället. Arbetssituationen för personalen är i många lägen pressad och verksamheten kan inte fullt ut förlita sig på vikarier då barnen behöver känna till personalen.

– Läget är fortfarande mycket ansträngt i förskolan. Vi måste därför fortsätta anpassa verksamheten till den personalresurs som vi har tillgång till. Våra medarbetare arbetar stenhårt och löser dagligen många svåra situationer. Det här beslutet förlängs för att avlasta medarbetarna och klara personalförsörjningen så att vi inte behöver stänga ned någon verksamhet, säger Erik Östman (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun.

Gäller till och med 1 september 2021

Lunch kommer inte serveras till de barn som är på förskolan tre timmar om dagen.

Beslutet gäller till och med 1 september 2021.

Information till dig som berörd vårdnadshavare finns att läsa i lärplattformen Infomentor.