Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt stöd till idrotten och kulturen

19 februari 2021 | Uppleva & göra, Covid-19
Kultur- och fritidsnämnden förlänger under våren stödet till kultur- och idrottsföreningar som drabbats av coronapandemin.
Fotboll in i mål

Foto: Mostphotos

- Under 2020 skapade vi utrymme för ökat stöd till våra föreningar. Läget för idrotts- och kultursektorn är fortfarande mycket ansträngt och nu har kultur- och fritidsnämnden fattat ett beslut att fortsätta med stödet även under 2021, säger Gustaf Appelberg, (L), ordförande kultur- och fritidsnämnden.  

Myndigheternas restriktioner kommer fortsätta under 2021 och innebär att evenemang inte kommer igång på bred front inom närtid. Det får stora ekonomiska konsekvenser för föreningar, företag och individer.

- Vi fortsätter ha generösa avbokningsvillkor och ge anstånd att betala avgifter till kommunen. Dessutom behåller vi de kommunala bidragen och utvecklingsbidraget öppnas upp för samma ändamål som det tillfälliga bidraget, säger Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef.

Ändrade förutsättningar

Kultursektorn har fått ändrade förutsättningar för sitt arbete och därför har kultur- och fritidsförvaltningen sett ett behov av att förändra tolkningen av vad ett arrangemang är.

- Vi har sett att för att kulturaktörer under rådande förutsättningar ska kunna hitta nya möjligheter/arenor för att sprida kultur, så behöver vi kunna ha en vidare tolkning av villkoren för arrangemangsstöd. Det innebär att vi vid en ansökan av stöd kommer att ta hänsyn till de förutsättningar som finns kopplade till den pågående pandemin, säger Mårten Hafström, utvecklingschef kultur och ungdom.

De fortsatta riktade stödinsatserna för idrotts- och fritidsområdet är följande: 

  • Tillfälliga avbokningsvillkor.
  • Anstånd att betala avgifter.
  • Bibehållna kommunala bidrag. Kultur- och fritidsnämnden betalar ut verksamhetsbidraget med minst föregående års belopp för motsvarande period.
  • Utvecklingsbidraget fortsätter att vara öppet för föreningar som vill och behöver anpassa verksamheten under rådande situation.
  • Tillfälligt bidrag 2021. Det tillfälliga bidraget, som infördes under bidragsåret 2020, förlängs och är sökbart även under 2021.

De fortsatta riktade stödinsatserna för kulturarrangemang är följande:

  • Tillfälliga lokalsubventioner - till och med den 31 mars 2021.
  • Bedömning av bidragsregler för kulturarrangemang. För att kulturaktörer under rådande förutsättningar ska kunna hitta nya möjligheter/arenor för att sprida kultur genomförs en vidare tolkning av villkoren för arrangemangsstöd.