Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Framtidstro i Linköpings näringsliv

31 augusti 2020 | Näringsliv, Coronaviruset covid-19
År 2020 har varit annorlunda vilket har fått företagen att ställa om sina verksamheter på många olika sätt. Men hur kommer behoven att se ut efter coronakrisen?

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) pratade under dialogmötet. Foto: Nora Bohlin

Den 27 augusti träffade företagare, antingen fysiskt eller digitalt, politiker och tjänstepersoner från Linköpings kommun för att diskutera just detta.
 
– Dialogmötet är nödvändigt för att vi ska jobba på rätt sätt med vår näringslivspolitik, vi kan sitta och ha massor bra idéer internt i kommunen men det är först när vi pratar med företagen som vi faktiskt får full förståelse för hur deras behov ser ut, säger Niklas Borg (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Stor bredd bland företagens utmaningar

Under dialogmötet framkom det tydligt att bolagen har drabbats olika hårt av coronakrisen och står därför också inför vitt skilda utmaningar. Här fanns företagen som tappade nästan alla intäkter på bara ett par dagar, vilket snabbt medförde korttidspermittering och uppsägningar, till företagen som istället har en kraftigt ökad efterfrågan, brist på personal och där kompetensförsörjningsfrågan är central. Då hemmakontor och Skypemöten snabbt har blivit vardag var även lokalfrågor angelägna, inte minst för fastighetsägarna.

Samverkan i fokus

Trots de olika utmaningarna var alla som deltog i dialogmötet eniga om att lösningen är densamma. Samverkan och trygghetsskapande åtgärder anses vara nödvändigt för att verksamheterna ska kunna leva vidare och vara långsiktigt hållbara.
 
– Jag tar med mig det som Leif Lindberg (samhällsbyggnadsdirektör i Linköpings kommun) sa, nämligen att vi ska vara lösningsorienterade och att vi inte ska fastna i problem utan istället lösa det tillsammans, säger Agneta Dagersten, vd på Skanska.

Arbeta vidare

Nu fortsätter arbetet framåt för att stötta näringslivet på bästa sätt och Louise Felldin, kommunens näringslivsdirektör, beskriver hur arbetet fortsatt kommer fortlöpa:
 
– Vi kommer att sammanfatta återkopplingen från företagen och föra vidare till respektive ansvarig förvaltning att arbeta vidare med. Vi kommer också att presentera behov och förbättringsförslag på systemnivå för kommunens Strategiska Näringslivsråd. Detta för att ta beslut om eventuellt nya utvecklingsprojekt i samverkan.
 
Att coronakrisen har förändrat förutsättningarna för många bolag råder det ingen tvekan om men det är med hopp och en positiv känsla mötesdeltagarna lämnar dialogmötet. En av dessa positiva röster som hördes efter mötet var Carl-Fredrik Grönhagen, vd på Mannersons Fastighets AB, som sammanfattar dialogmötet såhär:
 
– Jag upplever att det finns en önskan om att vara lyhörd från kommunen och att man uppmuntrar till eget engagemang och entreprenörskap, det känns positivt!
 
Text: Nora Bohlin
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: