Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gamla Linköping topp tre trots pandemin

20 januari 2021 | Uppleva & göra, Covid-19
Trots restriktioner och anpassningar blev 2020 ett bra år för Gamla Linköping. Riksförbundet Sveriges Museers årliga rapport visar att friluftsmuseet kom trea i listan över de mest besökta museerna.

2020 blev ett bra år för Gamla Linköping.

2020 kom att bli ett annorlunda år för många kulturinstitutioner, även för de svenska museerna. Många verksamheter har drabbats hårt av coronapandemin, som har medfört stora omställningar och ett stort tapp i besökssiffrorna. Friluftsmuseet Gamla Linköping klarade sig dock, trots restriktioner och anpassningar, bra i statistiken och kom trea i listan över de mest besökta museerna, efter Skansen och Nordiska Museet. Det visar riksförbundet Sveriges Museers årliga rapport.

Rapporten bygger på svar från 124 museer och visar att de fysiska besöken till museerna rasade med över 50 procent under 2020. Enligt rapporten har de flesta museer haft anpassad verksamhet och begränsat öppethållande eller tvingats ha stängt delar av året på grund av coronapandemin.

Resultatet i rapporten speglar den fördel friluftsmuseer har haft framför inomhusmuseer det gångna året.

 I Gamla Linköping har stort fokus lagts på att ge besökarna möjlighet till egna upplevelser och aktiviteter utomhus i museets alla tre delar; stadskvarteren, Vallaskogen och Valla gård, säger museichef Tina Karlsson From.

 Museet har, genom att anpassa och coronasäkra verksamheten på många olika sätt, kunnat genomföra såväl Tidernas sommar som Tidernas jul och museiområdet är alltid öppet och tillgängligt för besök.

“Trygg plats under pandemin”

Sveriges Museers rapport visar också att det digitala utbudet från museerna har dragit in 216,1 miljoner besök under året. Det är första gången som en sammanställning över de digitala besöken görs.

 Färre har kunnat gå på museum under förra året även när de har varit öppna, å andra sidan har många vittnat om museerna som en trygg plats under pandemin. Museerna har en viktig samhällsbärande funktion och de digitala besöken har verkligen visat att vi behöver kulturen mer än någonsin, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sverige Museer.