Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gatunamn återuppstår i Ebbepark

6 november 2020 | Kommun & politik, Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
I Ebbepark utvecklas en ny levande del av staden. Nu får tre av fyra kvarter i området nya namn på gator och torg. Syftet är att göra området till en mer inkluderad del i staden och att det ska bli lättare att hitta.

Repfabriken i Ebbepark har hämtat arkitektonisk inspiration från tiden Wahlbecks Fabriker fanns i området. Bild från Wahlbecks Fabriker 1916, foto: Gotthard Wahlbeck

Från och med 1 november återuppstår flera namn från den tid då Wahlbecks Fabriker fanns i området. Några nya namn tillkommer men även de hämtar inspiration från samma tid och uppmärksammar personer som var del i Wahlbecks utveckling.

Westmansgatan

Sedan 1972, då Wahlbecks Fabriker såldes och verksamheten lades ner i Linköping, har hela området haft adressen Westmansgatan. Nu får varje gata ett eget namn vilket gör det lättare att hitta i området. Några exempel är Repgränd, Sisalgatan, Marianne Richters Torg och Manillaparken.

Syskonen Wahlbeck får varsin gata, Anna, Ebbe och Gotthard. Företagets framstående designer Marianne Richter får ett torg uppkallat efter sig. Ett annat torg är döpt efter en syssla i repslageriverksamheten – Hjulvändartorget.

Krokat arm

- Ebbepark har hela tiden krokat arm med områdets spännande historia. Wahlbecks Fabriker hade ett, för sin tid, utvecklat miljötänk, de tog stort socialt ansvar och såg möjligheter i de utmaningar de ställdes inför. Det är värden vi vill föra med in i framtiden och då är det naturligt att låta även gator, parker och torg hjälpa till att bära kulturarvet vidare, säger Eva Ankarberg, kommunikationsansvarig för Ebbepark.

Djursjukhuset

Kvarteret Labbet som ligger i områdets sydvästra del, där bland annat vårdcentralen och djursjukhuset finns, ska byggas om senare. De byggnaderna berörs inte av namnändringen som nu genomförs utan kommer att ha kvar Westmansgatan som adress tills vidare.

Två delar

När Ebbepark är fullt utbyggt kommer den befintliga Fridtunagatan att fortsätta genom hela området, från Kaserngatan ända fram till Westmansgatan. Under några år är dock gatan uppdelad i två delar eftersom pågående byggnation av ett kvarter gör att det inte går att ta sig från den ena änden till den andra. Den nya delen av gatan nås endast via Westmansgatan, inte via Kaserngatan som är infart till den redan befintliga delen av Fridtunagatan.

Även namn på byggnader återvinns

I Ebbepark kommer det att finnas bostäder, kontor, butiker, restauranger och samhällsservice. Många av byggnaderna kommer att fånga upp namnen på de byggnader som fanns här förr i tiden. Repfabriken, Mattverkstan, Norra Fabriken och Magasinet är några exempel.

Repfabriken med sitt karaktäristiska sågtandade tak är den byggnad som kommer att färdigställas först och här flyttar bland annat Campushallen in efter årsskiftet.

Ebbepark är en nytänkande del av Linköping i strategiskt läge som utvecklas av de tre kommunägda fastighetsbolagen Stångåstaden, Sankt Kors och Lejonfastigheter. En redan idag levande miljö med företag och samhällsservice ska kompletteras med 750 nya bostäder, dubbelt så mycket kontorsyta som finns idag, restauranger, caféer, träningsanläggning, skola och förskola. Projektets tre planerade kvarter beräknas färdiga 2024. Ytterligare ett kvarter tillkommer senare. Ebbepark.se