Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Goda insatser löste helgerna

15 januari 2021 | Covid-19
Trots en ökande smittspridning och pressat läge inför jul tog sig Linköpings kommuns verksamheter igenom helgerna utan större påverkan.

Kommundirektör Paul Håkansson tackar alla medarbetare för deras insatser under helgerna.

– Tack vare väldigt goda insatser har helgerna lösts på ett bra sätt. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för deras fantastiska arbete, säger kommundirektör Paul Håkansson.

Med en ökande smittspridning i samhället och en hög sjukfrånvaro bland medarbetarna inom vissa verksamheter stod Linköpings kommun inför en tuff situation innan jul.

För att ha en chans att klara av situationen under jul- och nyårsledigheterna gick kommunen ut med en vädjan till Linköpingsborna att undvika besök på äldreboenden. Man uppmanade också vårdnadshavare att meddela sina ledigheter så att förskolorna skulle kunna planera sina verksamheter och sin bemanning på bästa möjliga sätt.

Vädjan gick fram och det var färre barn i verksamheterna, samtidigt som sjukfrånvaron bland medarbetarna höll sig nere.

– Det har varit en väldigt pressad arbetssituation men genom stor ansträngning har vi tagit oss igenom även jul- och nyårshelgen utan någon större påverkan på verksamheten, säger kommundirektör Paul Håkansson.

Fortsatt ansträngt

Det aktuella läget inom Linköpings kommun är fortfarande ansträngt och det är Social- och omsorgsförvaltningens verksamheter som påverkas mest. Belastningen på medarbetare inom främst vård och omsorg är fortfarande stor och sjukfrånvaron är hög inom vissa verksamheter.

Men det finns positiva tendenser. Antalet smittade har sjunkit något de senaste veckorna och sjukfrånvaron inom förskola och skola är lite lägre.

– Vi ser tecken på stabilisering i smittspridningen och nu har även vaccineringen kommit igång. Brukare på kommunens äldreboenden har nu fått sin första dos av vaccinet och vaccineringen genomförs på ett väldigt bra sätt, säger kommundirektör Paul Håkansson.