Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Glömd och gömd damm grävs fram

27 mars 2020 | Stadsplanering & trafik
En damm som fallit i glömska under grönska har upptäckts i Magistratshagen. Dammen från 1958 upptäcktes i samband med markarbeten inför att parken ska rustas upp.
Magistratshagen 1901

Magistratshagen ovanför nuvarnade plats för dammen 1901, Foto: Didrik von Essen (Bild Linköping)

Magistratshagen mellan Universitetssjukhuset och Stolplyckan har en lång historia. Nu ska den rustas upp med bland annat nya entréer, en ny aktivitetsyta med utegym och en ny lekplats. Det var i samband med markarbeten inför upprustningen som dammen dök upp.

Markberedning inför upprustning i Magistratshagen. Foto: Alexandru Babos

-På 1930-talet gjordes området om till en naturpark. Plaskdammar och vattenspeglar var vanligt förekommande motiv i Linköpings parker vid 1900-talets mitt.  Dammen i den form som framträder vid grävningarna idag, byggdes 1958.  På platsen har dock en damm funnits även tidigare, berättar stadsantikvarie Alexandru Babos.

Råhällar av kalk

Dammen har en oval form och är cirka 400 kvadratmeter stor. Den är gjuten i betong och klädd med topphyvlade råhällar av kalksten. Utformningen och materialet gör att den passar väl in med den omgivande naturen.

-Den återupptäckta plaskdammen kommer att behållas och införlivas i de planer som finns för Magistratshagen, berättar kommunens projektledare Åsa Karlsson.

Kalkstenshällar som var botten i den gamla plaskdammen från 50-talet. Foto: Alexandru Babos

Formen behålls

I dagsläget är det dock för tidigt att säga exakt hur dammen kommer användas. Den kommer inte fungera som en regelrätt plaskdamm, men själva formen kommer att behållas och nyttjas på något sätt.

Fotnot: Namnet Magistratshagen härstammar åtminstone från 1800-talet. Området var då hag- och åkermark där magistraten, stadens då högsta styrande organ, kunde odla och låta sina kor och hästar beta. Magistraten bestod av rådhusrätten, borgmästaren och rådmän med tjänstemän.

 

 Text: Elin Andersson, Eva-Karin Strand Wåtz

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: