Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Liten som en myra men kan döda stora träd

16 juni 2020 | Bygga, bo & miljö
Just nu svärmar granbarkborren. Avverkning av nyangripna granar är en av de metoder som kommunen använder i jakten på borren.
Granbarkborrar på ens tam

Granbarkborren angriper tillsammans med artfränder

– Vi måste ibland ta ner träd för att bevara träd, säger kommunens skogsförvaltare Thomas Weissenberg.

Granbarkborren är bara 4 millimeter lång, men tillsammans med artfränder kan den ta död på skog i stora områden. Den luktar sig till vilka träd som är svaga och borrar sig in under trädens bark.

Stora områden

Kommunen har 2 500 hektar skog utanför de kommunalt förvaltade naturreservaten. Av den är ungefär 24 procent gran. Granbarkborren kan angripa enbart enstaka granar men även flera hektar stora områden.

– Den har funnits under lång tid. Men de stora problemen kom 2018, då det var en lång och varm sommar. Sedan dess har populationen varit otroligt stor, berättar Thomas.

Bekämpningen pågår på flera platser i kommunen samtidigt. I Åbysäcken, Linghem och Malmslätt är arbetet för tillfället klart. Men nu pågår bekämpning i exempelvis Rydskogen, Tallboda, Ullstämma, Berga hage och på flera ställen utanför staden.

– Det finns risk att man behöver återkomma till vissa ställen beroende på angreppens omfattning.

Sök och plock

Kommunen kombinerar olika metoder för att bekämpa skalbaggen. Den viktigaste metoden kallas för ”sök och plock”. Det innebär helt enkelt att man letar upp de färska angreppen som kommer nu när granbarkborren svärmar. De angripna träden avverkas så snabbt som möjligt för att få ut granbarkborrarna ur skogen.

Skördare används vid bekämpningen av granbarkborren.
Foto: Thomas Weissenberg

När granbarkborren hittar ett träd att bosätta sig i så blir han inte ensam länge. Det börjar med att hanen borra sig in i granen och trädet svarar då med att försöka dränka den i kåda. Granbarkborren kallar då på hjälp med en särskild doft, ett feromon, som han tillverkar i sin kropp med hjälp av granens kåda. Alla granbarkborrar, både hanar och honor, som flyger förbi känner doften och samlas på den stressade granen. Hanarna börjar omedelbart gnaga sig in i barken och göra parningskammare. Granen försöker i sin tur att dränka alla i kåda, men till slut orkar den inte längre. Barkborrarna lockar därefter till sig honor som sedan gnager gångar där de lägger sina ägg.

Borrmjöl

Man kan lokalisera angripna granar genom det bruna borrmjölet som finns nedanför träden och genom att det finns kåda på stammen. En annan bekämpningsmetod är att skapa miljöer där granbarkborrens naturliga fiender, exempelvis hackspett och myrbaggen, trivs. Det gör man genom att lämna död ved i stående och liggande form.

– Död ved är bra också för ett stort antal andra arter, säger Thomas Weissenberg.

I kommunens marker lämnas en del höga stubbar som bland annat gynnar granbarkborrens fiender.

Fällor

Ytterligare en metod för att bekämpa och övervaka granbarkborren är att sätta upp fällor.  Det finns ett 20-tal sådana fällor med feromoner i kommunens skogar. Arbetet med att bekämpa granbarkborren kommer att pågå under hela sommaren.

– Exakt hur länge är svårt att säga, det beror på hur sommaren blir. 2018 hann granbarkborren svärma två gånger, berättar Thomas.

Han påpekar att det är viktigt att den som vistas i skogen där det finns maskiner visar respekt och håller sig på avstånd. Information sätts upp där kommunen genomför bekämpning.

Text: Eva-Karin Strand Wåtz