Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiet får undervisningen delvis på distans

24 november 2020 | Förskola & utbildning, Covid-19
Undervisningen i Linköpings sex kommunala gymnasieskolor ska delvis ske på distans fram till 31 januari. Det beslutade bildningsnämnden på måndagen.
En ordförandeklubba

Syftet med beslutet är att minska trängseln i kollektivtrafiken och i skolorna. I praktiken betyder beslutet att cirka en tredjedel av eleverna får fjärr- och distansundervisning medan två tredjedelar har undervisning i skolan. Eleverna får sedan turas om att ha undervisning hemma respektive i skolan.

Förra veckan beslutade regeringen att ge landets kommuner möjlighet att fatta beslut om delvis fjärr- och distansundervisning för att minska trängseln i skolornas lokaler. Som en följd av detta har bildningsnämnden i Linköping beslutat att kommunen ska införa delvis fjärr- och distansundervisning. Beslutet gäller från onsdag 25 november till och med 31 januari 2021 och berör alla kommunala gymnasieskolor.

Minska trängsel

Syftet är att dämpa smittspridningen genom att minska trängseln på skolorna och i kollektivtrafiken. För gymnasieeleverna är fjärr- och distansundervisning redan ett känt fenomen eftersom gymnasieskolan gjorde en snabb omställning i våras till den typen av undervisning.

För att begränsa tiden med delvis fjärr- och distansundervisning har politikerna i bildningsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att hitta ytterligare lokaler anpassade för undervisning. Syftet med detta är att skolorna återigen ska kunna bedriva undervisning med elever och lärare samlade, men utan trängsel.

Tillfälligt

Beslutet om att tillämpa delvis fjärr- och distansundervisning tas med största aktsamhet. All erfarenhet visar att undervisningen på plats i skolan är att föredra. I det här beslutet har skolornas rektorer en viktig uppgift för att arbetssituationen förblir rimlig för både lärare och elever.

När eleven studerar hemifrån är det önskvärt att eleven ska kunna erbjudas lunch. Kommunen undersöker möjligheten för detta och förbereder för att detta ska kunna genomföras så snart som möjligt.

Skolorna arbetar nu för att skyndsamt kunna informera alla sina elever kring hur undervisningen kommer att utformas under den här tidsbestämda perioden.