Hamngatan öppnas upp för trafik

26 juni 2019 | Stadsplanering & trafik, Driftinformation
Hamngatan har varit avstängd för biltrafik och fotgängare sedan den explosion som inträffade 7 juni. Men under fredag morgon 28 juni öppnas Hamngatan upp för trafik igen.

Stadsmiljökontoret har genomfört syn av gata och besiktning av gång- och cykeltunneln vid sporthallen samt Drottningbron med gott resultat.

– Vi har undersökt skicket på berörda gator och sett att de är godkända för att öppna upp för trafik, säger trafikingenjör Anna Wallroth.

Gångbanan längs med Hamngatans östra sida mellan Drottninggatan och Ådalagatan kommer fortsatt att vara avstängd, detta på grund av att fastigheten Ådalagatan 1 och 3 kommer att vara fortsatt avspärrad.

Hamngatan kommer att städas av kommunens driftentreprenör med start på torsdag vid lunchtid. 

För information angående Stångåstadens berörda fastigheter, se länken nedan.

Text: Sofie Berlin