Han hjälper andra ut i arbete

10 januari 2020 | Kommun & politik, Arbete
Dilshad Reving vet hur det känns att vara utan jobb. Som nyanställd arbetsledare på Återbruket får han nu hjälpa andra som står långt från arbetsmarknaden.

Dilshad Reving är arbetsledare på nyöppnade Återbruket i Ullstämma.

Under hösten 2019 invigdes tre helt nya återbrukshallar i Linköping som tar emot bland annat kläder, textilier, heminredning, möbler och husgeråd.

Själva verksamheten står Tekniska verken bakom. På plats i hallarna finns även deltagare från kommunens arbetsmarknadssatsning 500-uppdraget. De är där för att utveckla sin arbetsförmåga och bidra med sina erfarenheter.

– Tekniska verken har tagit ett fint steg och erbjudit Återbruket som en utvecklingsverksamhet. Här kommer personer kunna möta medborgare, serva, träna svenska och känna sig delaktiga i ett viktigt uppdrag, nämligen att medverka i kommunens eko- och hållbarhetsstrukturer. För Linköping är det både ekologisk och social hållbarhet, säger Helena Paulsson, avdelningschef Arbetsmarknad och Integration i Linköpings kommun.

På Återbruket tar man emot bland annat kläder, möbler och husgeråd.

Kommunens enhet Idrott & Service har anställt arbetsledare som finns på plats för att leda de deltagare som kommer från Arbetsmarknadscentrum och arbetsmarknadssatsningen. En av dessa arbetsledare är Dilshad Reving som finns på Återbruket i Ullstämma.

– Jag har själv varit arbetslös under vissa perioder så jag vet hur det känns. Jag har också arbetat med många olika saker, och i olika kommuner, men när jag fick det här jobbet kändes det som att komma hem.

Dilshads jobb är att coacha och vägleda deltagarna under deras tid på Återbruket.

– Alla deltagare har en handlingsplan för sin egen utveckling. Målet för samtliga deltagare är att så småningom nå egen försörjning genom arbete eller studier, säger Dilshad Reving.

Text: Johan Hermansson
Foto: Jeppe Gustafsson

Linköpings kommun har en stor politisk satsning som kallas 500-uppdraget.

Målet är att ta fram 500 utvecklande sysselsättnings- och arbetsplatser till personer som behöver komma ut på utvecklingsplatser, praktik eller arbete med subvention.

Arbetena är viktiga steg mot självförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden.