Solvändan blev räddningen för Jakob

31 januari 2020 | Omsorg & hjälp
Jakob är en av 400 personer som förra året sökte hjälp inom kommunens missbruksvård. När han var 19 år började han dricka. Vid trettio års ålder var han både alkoholist och arbetsnarkoman. "Utan behandlingen på Solvändan hade jag inte suttit här nu", säger Jakob.
En skymt av ett skäggigt ansikte med händer som tänder en cigarett

Foto: Most photos

Jakob skäms inte längre för sitt tidigare missbruk. Han berättar lugnt och systematiskt om hur han hamnade där.  Han är nu nykter alkoholist efter att ha genomgått behandlingar på Solvändan. Men vägen dit var lång.

Egentligen började väl allt för länge sedan när Jakob var barn. Han skyller inte på barndomen, för den var inte sämre än andras. Men kanske var den inte heller rosenröd, för det fanns sådant som hela tiden gnagde. Han var mobbad, rädd och osäker och hade starka känslor av att inte räcka till.

– Jag var aldrig helt nöjd, säger Jakob.

Ingen sa stopp

När Jakob var 19 år började han arbeta på restaurang. Här kunde han jobba hur mycket som helst utan att någon sa stopp. Och han ville det. I jobbet kunde han koppla bort sina egna problem och han kände sig behövd.

I restaurangbranschen finns det också en kultur av drickande. Och vägen utför började med en enkel vinprovning på jobbet.

– Jag upptäckte att jag tyckte om vin. Jag tyckte också att vin var intressant eftersom det hade yrkesmässiga kopplingar. Och jag märkte att alkoholen stängde av rädslor.

Ganska snart övergick det måttliga drickandet i helgsfestande.  Han drack mycket, han drack varje dag och han drack tills hans slocknade. Vid tre tillfällen vaknade han i fyllecell.

– Den första gången minns jag inte vad jag hade sagt eller vad som hade hänt. Efter det drack jag inte på flera månader.

Psykiatrisk avdelning

2012 blev han, efter en olycka som inträffade när han var onykter, inlagd på den akutpsykiatriska avdelningen på Universitetssjukhuset.  Han fick då klart för sig att han hade en depression och började medicinera. Men det här blev ingen riktig vändpunkt. Han fortsatte må dåligt och att dricka och till slut tappade han lusten att leva.

En dag satt han sig i bilen med en hög promillehalt alkohol i blodet för att köra in i ett träd. Men ödet ville annorlunda och i stället körde han ut på en åker.

– Jag minns att jag dunkade huvudet i ratten, och sedan har jag mycket röriga minnen därifrån. Några personer hjälpte mig och ambulansen körde mig till akuten. Sedan skickades jag till avdelning 34 för avgiftning.

Efter avgiftningen skrevs han in på en psykiatrisk avdelning och genomgick olika behandlingar för sin depression. Han blev remitterad till öppenvårdsbehandling inom psykiatrin men fick ingen behandling där eftersom han hade en beroendeproblematik.

Förtvivlad

Efter en del turer hamnade han på Beroendemottagningen. Härifrån fick han sedan rådet att söka sig till behandling på Solvändan.

– Jag skulle inte ha suttit här om det inte var för Solvändan. Där får du vara arg och ledsen och tvivla. De tar de tag i grunderna till beroendet. Det är en lösning som har fungerat för mig.

Genom Solvändan har Jakob också fått vänner, vänner som han kan prata med om det som är viktigt. För att kunna fortsätta på den inslagna vägen går Jakob på möten i det som kallas tolvstegs-gemenskapens självhjälpsgrupper som AA (Anonyma alkoholister) är en del av.

Framtiden då?

Jakob har fortfarande svårt att göra upp planer för framtiden. Han tar ett steg i taget och försöker få till någon form av sysselsättning.

– Men nu har jag ett hopp, säger han.

En sak som han verkligen vill föra fram är hur mycket hjälp han har fått av sitt personliga ombud.

– De personliga ombuden kan hjälpa till och stötta dig i att ta olika kontakter.  Alla som har haft hjälp av dem hyllar dem.

Vem som helst

Kristina Eklöf som är verksamhetschef för bland annat missbruksverksamheterna på Råd & Stöd berättar att många som söker hjälp för missbruk är vanliga medelsvenssons, de har arbete och familj.

 Foto: Eva-Karin Strand Wåtz

– Idag är det inte så skamligt att söka hjälp och vem som helst kan hamna i ett missbruk eller beroende.

Kommunen har olika insatser för personer med missbruk och deras anhöriga. Den första ingången till hjälp är Beroendemottagningen på Garnisonsområdet. Här kan man prata med socialsekreterare, träffa läkare eller annan medicinsk personal om det behövs och bland annat göra drogtester.

Första samtal

Det är hit man ringer för att få ett första samtal. Tillsammans beslutar man sedan hur det är bäst att gå vidare. Man kan få fem samtal utan att någon dokumentation görs. Efter det måste man vända sig Socialförvaltningen för att få ett beslut om bistånd. Om personer behöver mer hjälp än samtal på Beroendemottagningen finns det flera alternativ.

Solvändan

Solvändan har både en öppenvårdsbehandling, en längre behandling där också boende ingår och eftervårdsbehandling.  Solvändan arbetar enligt 12-stegsmetoden.

Ett annat alternativ är förstärkt öppenvård enligt 12-stegsmetoden där deltagarna deltar i behandling varje vardag under sex veckor.

Men det här är en sjukdom som drabbar hela familjen, släkt och vänner. Därför finns det flera olika insatser både för vuxna och barn. Ett exempel är de stödgrupper som finns för vuxna anhöriga. Det finns även möjlighet till individuellt stöd. För både den som missbrukar och för anhöriga finns det förutom de kommunala alternativen också privata alternativ.

Text Eva-Karin Strand Wåtz