Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Häng på näringslivet för ett klimatsmart Linköping

24 augusti 2021 | Näringsliv, Bygga, bo & miljö
I Linköpingsinitiativet arbetar flera stora bolag tillsammans för ett koldioxidneutralt Linköping. Nu uppmanar de dig att vara med.
En man och en kvinna samtalar på ett café.

Samverkan är nyckeln för klimatarbetet i Linköpingsinitiativet. Foto: Adobe Stock

Linköpings kommun har som mål att bli koldioxidneutralt år 2025. Näringslivet står för en stor del av koldioxidutsläppen till atmosfären – men också för många av miljöproblemens lösningar. Därför spelar de kommunala bolagen och det övriga näringslivets klimatarbete en viktig roll. Men du kan också göra skillnad!

Under vecka 34 uppmärksammas klimatarbetet inom Linköpingsinitiativet på bland annat stortavlor runt om i Linköpings kommun. “Linköpingsinitiativet jobbar för ett koldioxidneutralt Linköping år 2025. Är du också med?” Så lyder budskapet och nätverket uppmanar fler, såväl andra företagare som privatpersoner, att vara med och engagera sig för att bidra till det lokala klimatmålet.

Linköpingsinitiativet är ett klimatnätverk där stora energiförbrukande organisationer i kommunen gemensamt kraftsamlar för att bekämpa de klimatutmaningar som Linköping och omvärlden står inför.

Stort fokus på energifrågan

– Linköping är platsen där du möter framtiden. Tillsammans vårdar och bygger vi den livsvänliga staden med det perfekta läget, och utvecklar banbrytande innovationer för samhällets och klimatets bästa. Linköpingsinitiativet är en viktig arena för att åstadkomma just detta, säger Linköpings kommuns näringslivsdirektör Louise Felldin.

Nätverket startade under 2018 för att öka omställningstakten mot ett koldioxidneutralt Linköping år 2025. Sedan dess har antalet medlemmar dubblerats och med medlemmar som Linköpings kommun, Tekniska verken och Region Östergötland berörs alla i kommunen på ett eller annat sätt.

Sedan starten har nätverket ett stort fokus på energifrågan, men senare har också ett helhetsfokus utvecklats som även inkluderar transporter och materialflöden. Nätverket har också kontakt med omvärldsaktörer såsom akademiska institutioner, branschorganisationer, relevanta myndigheter och liknande.

Samverkan en förutsättning

– Det finns ingen som kan lösa den stora klimatutmaningen själv. Samverkan är inte bara en framgångsfaktor utan även en förutsättning för detta. Linköpingsinitiativet är en fantastisk möjlighet där de engagerade medlemmarna hjälps åt att komma framåt i klimatfrågan, säger Erika Weddfelt, miljöstrateg vid Linköpings kommun.

Under det senaste året har nätverkets medlemmar arbetat för att nå målet på olika sätt vilket går att läsa mer om i den årssummering som släpptes innan sommaren. Till exempel är Tekniska verkens första vindkraftspark i drift, Saab har skapat en klimatfond där medel avsätts från varje flygresa och Sankt Kors har startat sitt första trähusprojekt.

Genom den pågående kampanjen på stortavlor runt om i Linköping vill man öka kännedomen om initiativet samt uppmana till att fler ska vara med och engagera sig för att bidra till det lokala klimatmålet.

Text: Nora Bohlin

Läs mer om Linköpingsinitiativet och hur du kan vara med och bidra på sajten Klimatsmart Linköping:

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: