Linköpingsbilderna som lockar mest

13 januari 2020 | Uppleva & göra
Nu går det att summera vilka gamla Linköpingsbilder som var mest nedladdade 2019 från Stadsbibliotekets bilddatabas Bild Linköping.

Förra året besöktes Bild Linköping totalt 133 653 gånger. Här nedanför ser du de fem mest nedladdade bilderna. Samtliga är fotograferade av Einar Jagerwall. Listan toppas av en bild som föreställer den första husflytten till Gamla Linköping år 1952. Huset är Mamsellernas hus som låg på Nygatan 2 i Linköping.

Einar Jagerwalls bilder har förvärvats av Linköpings universitet och förvaltas av Östergötlands museum. Bilderna digitaliseras och tillgängliggörs av Bild Linköping/Linköpings kommun.
Nr 1: Första husflytten till Gamla Linköping år 1952, här fotograferad på Nygatan. Huset kallas Mamsellernas hus. Huset flyttades till Gamla Linköping från Nygatan 2. Byggnaden uppfördes vid sekelskiftet 1800 av landssekreteraren Vilhelm Pereswetoff-Morath, som bostadshus för sina anställda. Själv bodde han vid Stora torget. Planlösningen är enkel och ålderdomlig. Den har en gavelentré som leder först till en förstuga och därefter ett genomgående kök och ett rum. År 1822 köptes byggnaden av hushållsmamsell Karin Laurin, som sålde den 1858 till mamsell Emilia Pettersson.
Foto: Einar Jagerwall/Bild Linköping


Nr 2: Cirkus Scott visar upp sig på S:t Larsgatan år 1950.
Foto: Einar Jagerwall/Bild Linköping

 


Nr 3: Hörnet Nygatan-S:t Larsgatan år 1960.
Foto: Einar Jagerwall/Bild Linköping

 


Nr 4: Speedway, division 1-match på Linköpings G:a Motorstadion. Deltagare är Filbyterna, Monarkerna, Smederna, Getingarna och Vargarna.
Foto: Einar Jagerwall/Bild Linköping

 


Nr 5: Närlinges buss som trafikerade sträckan Linköping – Söderköping år 1930.
Foto: Einar Jagerwall/Bild Linköping

 

Här hittar du hela bilddatabasen: